Goed bezocht symposium voor ALS behandelteams

Gepubliceerd op 30 juni 2015

Vrijdag 26 juni 2015 waren er meer dan 180 behandelaars bijeen op het UMC Utrecht op het symposium voor ALS behandelteams. Na het laatste ALS Congres in november 2013 was dit weer de eerste keer dat er zoveel ALS zorgverleners bij elkaar waren. Naast het bijspijkeren van kennis was er overleg over nieuwe ontwikkelingen. Vanaf nu zal er een jaarlijks ALS Congres of symposium plaatsvinden, een belangrijke bijeenkomst in het kader van het scholing en het delen van kennis over ALS. 

ALS behandelteams

Er zijn in Nederland meer dan 40 ALS behandelteams in revalidatiecentra en in de Universitair Medische Centra. Deze teams leveren multidisciplinaire zorg om mensen met ALS zo goed mogelijk te begeleiden en de symptomen van ALS te behandelen. Deze teams worden aangestuurd door de revalidatiearts en bestaan verder onder andere uit fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werkers en psychologen.

CAM00666

Met ruim 180 behandelaars was het symposium voor ALS behandelteams goed bezocht.

Verslag symposium

Esther Kruitwagen, revalidatiearts van het UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie, was de symposiumvoorzitter. De middag was gevuld met sprekers die hun nieuwe onderzoeken en ontwikkelingen met de toehoorders deelden. Er werd enthousiast vanuit de zaal meegedacht, er werden veel initiatieven besproken voor een nog betere samenwerking tussen de ALS behandelteams onderling en met het ALS Centrum. Neuroloog Leonard van den Berg sprak over de stand van zaken rond de onderzoeken, de toekomst en hoe bijvoorbeeld door e-health afstemming en communicatie rond de patiënt beter zou kunnen verlopen.

P1060938_kruitwagen

Revalidatiearts drs. Esther Kruitwagen: Samen naar nog betere zorg voor alle mensen met ALS, PSMA en PLS.

E-cursussen

Het symposium was ter gelegenheid van de lancering van drie e-cursussen over ALS. De ontwikkelde e-cursussen zijn bedoeld voor deze (para)medici en voor eerstelijns behandelaars en thuiszorgmedewerkers. Naast een introductie e-cursus ALS zijn er de e-cursussen “Verslikken bij ALS” en “Herkennen van irreële percepties, emotionele ontregeling of cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS”. De e-cursussen over ALS komen over ongeveer twee weken beschikbaar en hierover zal een nieuwsbericht verschijnen op www.als-centrum.nl.

flyer

Flyer voor de gratis e-cursus Introductie ALS

 

programmasymposium

Programma symposium ALS behandelteams 26 juni 2015 in het UMC Utrecht.

Accreditatie

De volgende beroepsverenigingen hebben accreditatie aan dit symposium toegekend:

– Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register heeft 3 accreditatiepunten toegekend.
– ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) heeft 3,5 accreditatiepunten toegekend voor logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten.
– Registerplein, voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers heeft 1 accreditatiepunt toegekend.
– KNGF heeft 4 accreditatiepunten toegekend voor fysiotherapeuten.
– Kwaliteitsregister V&V en register zorgprofessionals hebben 4 accreditatiepunten toegekend in de categorieën kwaliteitsregister V&V, neuro en revalidatie.

Als u aanwezig was bij dit symposium en uw BIG-nummer of registratienummer van uw beroepsvereniging hebt doorgegeven dan schrijft het ALS Centrum de accreditatiepunten voor u bij via uw beroepsvereniging.

Daarnaast zijn de e-cursussen over ALS geaccrediteerd en deze zijn los te volgen.

ALS Kennisplatform

ALS Centrum Nederland organiseert jaarlijks een congres of symposium om de samenwerking met en tussen de ALS behandelteams te faciliteren. In 2016 zal een congres georganiseerd worden voor alle zorgverleners van mensen met ALS, zoals thuiszorgmedewerkers, eerstelijns behandelaars, huisartsen en de ALS behandelteams. Noteert u alvast de datum van dit ALS congres 2016: 30 september 2016 in de Reehorst te Ede. Het jaarlijkse ALS congres is een belangrijke pijler van het thema scholing en opleiding in het project ALS Kennisplatform. Dankzij dit project gefinancierd door Stichting ALS Nederland vervult het ALS Centrum ook een consultatiefunctie waarbinnen wekelijks vele vragen worden beantwoord en houdt het ALS Centrum haar website met informatie over behandeling, zorg, hulpmiddelen en nieuws over onderzoek continu up to date. Het doel is om kennis over ALS te delen en samenwerking tussen zorgverleners te stimuleren om de zorg steeds verder te verbeteren.