Instructiefilmpjes airstacken: lucht stapelen voor een krachtige hoest

Gepubliceerd op 1 november 2017

Airstacken helpt om meer slijm op te hoesten. Dat is belangrijk, want door spierzwakte wordt slijm ophoesten moeilijker voor mensen met ALS en PSMA. Met airstacken pers je met een handballon extra lucht in de longen, waardoor je krachtiger kunt hoesten. 

Lucht stapelen met een handballon

Airstacken is het stapelen van lucht met behulp van een handballon. Met deze ballon kun je lucht in de longen persen. Je stapelt meerdere ademteugen in de longen. Hiermee kunnen mensen meer lucht inademen dan in een gewone inademing mogelijk is. Op de uitademing kan de patiënt slijm ophoesten. Airstacken kan daarom helpen om een longontsteking te voorkomen.

Airstacken thuis

Het ALS Centrum heeft instructiefilmpjes airstacken gemaakt. We hopen dat deze filmpjes helpen bij het instrueren van patiënten over hoe te airstacken. En dat het patiënten, mantelzorgers en thuiszorg helpt bij het airstacken thuis. Vraag ook de fysiotherapeut van het ALS behandelteam naar het airstacken. Hij/zij kan uitleg en instructie geven aan ALS- en PSMA-patiënten en hun mantelzorgers.

Bekijk alle filmpjes en instructies over airstacken

De filmpjes staan ook op youtube, playlist ‘airstack’

ALS Kennisplatform

Het ALS Centrum ontwikkelt instructiefilmpjes in het kader van project ALS Kennisplatform. Het doel is om kennis optimaal te delen met patiënten, mantelzorgers, zorgverleners en alle andere betrokkenen. Het project is mogelijk dankzij Stichting ALS Nederland.