Kan lood een rol spelen bij ALS?

Gepubliceerd op 25 oktober 2015

Verschillende wetenschappelijke studies hebben onderzocht of lood een risicofactor kan zijn voor ALS. Sommige studies geven aanwijzingen dat de blootstelling aan lood in de werkomgeving mogelijk een risicofactor voor ALS zou kunnen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om lood in verf. Het is vooralsnog onduidelijk of en hoe lood in solide vorm, zoals een bedframe, een rol zou kunnen spelen.

Zondag 25 oktober 2015 was er in de tv show van Ivo Niehe aandacht voor ALS-patiënt Sylvia Asberg, wiens echtgenoot aan ALS is overleden. In dit programma werd als mogelijke oorzaak van de ALS een grote loden plaat achter het bed genoemd. In deze casus is er individueel onderzoek bij het ALS Centrum gedaan, waarvan ook de uitslagen met de patiënt zijn gecommuniceerd. Bij onderzoek naar lood als risicofactor bij een individuele patiënt is het belangrijk om meerdere bloedafnames van patiënten te hebben, zowel voor als na de diagnose. Immers, als er nu geen verhoogde concentratie van lood in het bloed is, dan kan er eerder wel een verhoogde concentratie zijn geweest. Bloedafname van voor de diagnose is echter zelden beschikbaar. Daardoor is het lastig om een dergelijke casus goed te onderzoeken en is het niet mogelijk om te bevestigen of uit te sluiten dat blootstelling aan lood een rol heeft gespeeld bij een individuele patiënt.

Onderzoek naar lood en ALS

Het is belangrijk om meer te weten te komen over een mogelijke rol van lood als risicofactor voor ALS door onderzoek met een grote groep ALS-patiënten vergeleken met (gezonde) controlepersonen. Het ALS Centrum Nederland start daarom een onderzoek naar lood in verband met ALS. In deze studie kijkt het ALS Centrum samen met het IRAS (Institute for Risk Assessment Studies) naar metingen uit een grootschalig bevolkingsonderzoek waar patiënten aan hebben meegedaan voordat zij ALS kregen. Op deze manier kunnen de lood concentraties voorafgaand aan de diagnose worden onderzocht. Als blootstelling aan lood een risicofactor voor ALS is dan zou te verwachten zijn dat de concentratie in het bloed voorafgaand aan de diagnose verhoogd is. Daarnaast onderzoekt het ALS Centrum andere mogelijke risicofactoren voor ALS, zoals voeding en blootstelling aan diverse schadelijke stoffen in de werkomgeving.

Onderzoek naar risicofactoren helpt om aanknopingspunten te vinden voor een behandeling.

Onderdeel van de grote PAN-studie naar risicofactoren voor ALS

In totaal zijn er ongeveer 1.500 ALS-patiënten in Nederland. Systematisch onderzoek naar de overeenkomst in blootstelling aan risicofactoren bij ALS-patiënten is heel belangrijk. Onderzoekers proberen alle risicofactoren in kaart te brengen die mogelijk een rol spelen. Dit onderzoek heet de PAN-studie, de grootste studie naar risicofactoren voor ALS wereldwijd. Daarom worden alle mensen met ALS gevraagd om vragenlijsten in te vullen over omgevingsfactoren en bloed te geven voor het in kaart brengen van genetische risicofactoren. Doordat veel patiënten meedoen aan dit onderzoek komen we steeds meer te weten over de risicofactoren voor ALS. En dat is belangrijk om aanknopingspunten te vinden voor een behandeling voor ALS. Lees meer over deelname aan het onderzoek naar ALS of meld u meteen aan.

Lees meer over onderzoek naar lood en ALS.