Aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen

Laatst bijgewerkt op 11 augustus 2020

De verschillende soorten hulpmiddelen en voorzieningen je nodig het kun je bij de gemeente en ziektekostenverzekeraar aanvragen. De ergotherapeut van het ALS behandelteam helpt om de juiste hulpmiddelen te kiezen en aan te vragen.

Op tijd hulpmiddelen aanvragen betekent vooruitdenken aan het moment dat iets niet meer zelf lukt, zodat je dan mét hulpmiddelen nog wel veel zelf kan!

De verschillende soorten hulpmiddelen en voorzieningen vallen onder twee afzonderlijke wettelijke regelingen, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), uitgevoerd door de gemeente, en de Zorgverzekeringswet (ZVW), uitgevoerd door de zorgverzekeraar.

Via welke instantie een hulpmiddel of voorziening vergoed wordt hangt onder andere af van het doel waarvoor het gebruikt wordt. Een voorbeeld hiervan is de personenalarmering. Afhankelijk of het een medische of sociale indicatie is wordt het respectievelijk door de zorgverzekeraar of de gemeente vergoed.

Aanvragen bij de WMO

  • Aanpassingen/noodzakelijke verbouwingen in/aan de woning
  • Voorzieningen, zoals een rolstoel, scootmobiel, douche-/toiletstoel en andere hulpmiddelen wanneer deze voor langere tijd nodig zijn. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik (tot zes maanden) kan contact opgenomen worden met de thuiszorg-uitleen. Sommige hulpmiddelen worden vergoed via de zorgverzekeraar zie hieronder.
  • Huishoudelijke hulp, zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen
  • Vervoer in de regio zoals regiotaxi,  financiële tegemoetkomingen voor vervoer, gehandicaptenparkeerkaarten en -plaatsen; afhankelijk van de gemeente waar u woont, kunt u deze aanvragen bij het WMO loket of een ander loket binnen uw gemeente.

De gemeente beoordeelt of er een indicatie is voor bijvoorbeeld hulp in de huishouding, een rolstoel of een scootmobiel. De patiënt kan dan kiezen om het hulpmiddel of de hulp via een persoonsgebonden budget (PGD) te krijgen of in natura. Wordt gekozen voor zorg of voorziening in natura, dan regelt de gemeente de zorg of de voorziening. Kiest de patiënt voor het persoonsgebonden budget, dan regelt hij of zij zelf de benodigde zorg of voorziening met het beschikbare budget. Vanaf 2019 moet een vaste eigen bijdrage voor de WMO betaald worden. Deze bijdrage is voor iedereen gelijk, en moet per maand betaald worden aan de gemeente. Het bedrag wordt door het CAK jaarlijks vastgesteld en geïnd.

Zie voor meer informatie www.hetcak.nl

Aanvragen bij de zorgverzekeraar

Bij de ziektekostenverzekeraar kunnen aanvragen ingediend worden voor onder andere:

Soms zal een ziektekostenverzekeraar slechts een gedeelte van het bedrag van de voorziening of hulpmiddel vergoeden.

Gemeenten en de ziektekostenverzekeraars hebben een lijst met hulpmiddelen en voorzieningen waarvoor patiënten bij hen terecht kunnen als zij een indicatie hebben. Welke voorziening een leverancier levert is mede afhankelijk van de afspraken die de instanties met leveranciers hebben gemaakt. Er is een voorkeurspakket opgesteld.

Sommige voorzieningen en hulpmiddelen worden niet direct verstrekt door de gemeente of ziektekostenverzekeraar. Deze voorzieningen en hulpmiddelen kunnen geleend worden.

Tijdig aanvragen

Op tijd hulpmiddelen aanvragen is niet eenvoudig bij een progressieve ziekte zoals ALS. Om zo lang mogelijk baat te hebben bij de hulpmiddelen is het toch belangrijk om deze op tijd aan te vragen. Het doel is dat u dankzij hulpmiddelen zo lang mogelijk zo veel mogelijk zelfstandig kunt doen.

De ergotherapeut van het ALS behandelteam kan u helpen om de hulpmiddelen te vinden die voor u het verschil kunnen maken. Hij/zij kan ook helpen of adviseren bij de aanvraag.

Veel ALS-patiënten (en ik denk dat dat voor alle mensen geldt) willen geen hulpmiddelen gebruiken als het allemaal nog net zelf lukt. Maar aanvragen van hulpmiddelen duren vaak lang. Eerst de aanvraag doen, dan wachten op de goedkeuring, dan moet het hulpmiddel nog besteld worden, etc etc. Daarom adviseren ergotherapeuten natuurlijk om op tijd hulpmiddelen aan te vragen. Maar als je daar nog niet aan toe bent (fysiek), dan wekt dat weerstand op. – partner van ALS-patiënt

Virtuele huis om een beeld te geven

Het is best lastig en niet leuk om na te denken over wat je over een paar maanden of over een jaar niet meer kunt en welke hulpmiddelen je dan nodig hebt. Het ALS Centrum ontwikkelde daarom de website Thuis-Als-Thuis.nl. Dit virtuele huis kan mensen met ALS en hun naasten een beeld geven van wat hulpmiddelen kunnen betekenen, hoe een huis aangepast kan worden, en hoe je huis eruit ziet met die hulpmiddelen.

Ga naar Thuis-Als-Thuis.nl

Rinske Maathuis
  • ergotherapeut, UMC Utrecht

Ik ben ergotherapeut in het ALS behandelteam van het UMC Utrecht en werk aan het Virtuele huis met hulpmiddelen voor mensen met ALS, PSMA en PLS.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.