Acupunctuur bij ALS: visie van het ALS centrum

Laatst bijgewerkt op 20 juni 2019

Acupunctuur is een traditionele Chinese geneeswijze. Hierbij worden naalden op bepaalde punten in de huid geplaatst. Er zijn geen aanwijzingen dat acupunctuur een positieve werking zou  hebben bij ALS.

Vanuit de traditionele Chinese Geneeskunde wordt gedacht dat klachten van lichaam en geest worden veroorzaakt door een verstoring van de energiehuishouding in het lichaam. De claim van sommige aanbieders van acupunctuur is dat acupunctuur deze verstoring kan herstellen.

Tot nu toe is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de werking van acupunctuur bij ALS. Er is weinig onderzoek gedaan bij patiënten met ALS en de studies die er zijn zijn zeer klein en slecht gedocumenteerd. Uit muisonderzoek zijn aanwijzingen gekomen dat acupunctuur een positieve werking zou kunnen hebben op muizen met ALS. De onderzoeken zijn uitgevoerd op een kleine groep muizen en er is niet duidelijk beschreven op welke wijze deze onderzoeken zijn uitgevoerd. De afgelopen jaren zijn er veel behandelingen op muismodellen getest, helaas bleken deze behandelingen op mensen niet werkzaam of zelfs een negatief effect te hebben. Er zijn dus onvoldoende bewijzen dat acupunctuur een gunstige werking heeft op het verloop van ALS of op het behandelen van klachten en symptomen.

Er zijn ook geen aanwijzingen dat acupunctuur een ongunstige werking heeft.

Lees voor een uitgebreide onderbouwing het Engelstalige artikel van de ALS Untangled groep, een internationale groep ALS wetenschappers die de waarde van alternatieve behandelingen voor ALS uitzoekt:

ALS Untangled, no 28: Acupunture

Kim Holtmaat MSc.
  • verpleegkundig specialist, UMC Utrecht

Als verpleegkundig specialist coördineer en begeleid ik de diagnostiek rond ALS, PLS en PSMA. Daarnaast houd ik mij bezig met deskundigheidsbevordering van zorgverleners en vervul ik een consultatiefunctie voor patiënten en hulpverleners.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.