Advies in de palliatieve fase

Laatst bijgewerkt op 17 februari 2022

Komt u bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase voor vragen of problemen te staan?

  • Neem bij vragen over beademing en afbouwen van beademing contact op met het Centrum voor Thuisbeademig (CTB) in uw regio.
  • Neem bij vragen over euthanasie contact op met de huisarts of scen-arts.
  • Neem bij vragen over symptomen en palliatieve sedatie contact op met het consultatieteam palliatieve zorg in uw regio.

Palliatieteams

De palliatieteams zijn onderdeel van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), maar hun zorg richt zich op alle chronisch zieke patiënten in de laatste levensfase. De consulent denkt met u mee en adviseert u kosteloos. De consulent neemt de zorg niet over. U blijft zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening aan uw patiënt.

Voor wie is deze dienst bedoeld?
Huisartsen, (thuiszorg)verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg.

Werkwijze
De consulent neemt uw consultvraag binnen 30 minuten in behandeling. Na analyse van het probleem stellen een verpleegkundig consulent en een artsconsulent gezamenlijk een advies op. De consulent belt u zo snel mogelijk terug om het advies met u te bespreken. U ontvangt binnen één werkdag het advies ook per e-mail. De consulent baseert zijn adviezen op de landelijke richtlijnen. Daarnaast heeft de consulent toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners.

Waarover kunt u vragen stellen?

  • moeilijk behandelbare symptomen zoals: pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst of depressie
  • beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie
  • bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijze
  • problemen op existentieel of spiritueel gebied
  • organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart

Wie zijn de consulenten?
De consulenten zijn artsen en verpleegkundigen die door opleiding en praktijk gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Zij werken in het ziekenhuis, het verpleeghuis, in de thuiszorg of in het hospice en voldoen aan door IKNL vastgestelde criteria met betrekking tot opleiding, ervaring, competenties en beschikbaarheid.

Praktische ondersteuning
Om de expertise van de consulenten nog laagdrempeliger en effectiever beschikbaar te stellen aan zorgverleners is de consultatievoorziening regionaal, lokaal én transmuraal georganiseerd. Zorgverleners binnen de hele zorgketen kunnen een beroep doen op deze consulenten voor advies en ondersteuning bij specialistische en complexe zorgvragen. Ook zijn de consulenten beschikbaar voor bijdragen aan deskundigheidsbevordering, betere communicatie, afstemmingsvraagstukken en inzet bij Palliatieve Thuiszorggroepen (PaTz).

Drs. Esther Kruitwagen
  • Coordinator voor implementatie innovatie in zorgnetwerk, ALS zorgnetwerk nederland en ALS zorg team, UMC Utrecht

Ik ben revalidatiearts in het ALS behandelteam van het UMC Utrecht en doe onderzoek naar kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van patiënten.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.