Alternatief voor Nuedexta

Laatst bijgewerkt op 19 maart 2019

Nuedexta is een bewezen effectief medicijn voor het behandelen van pseudobulbaire klachten, het zgn. dwanghuilen, -lachen of –gapen. Een recente studie toont daarnaast tijdelijke verbeteringen in spreken, slikken en speekselvloed. Het is niet bekend wat het effect van het medicijn op lange termijn is zowel op het behandelen van de pseudobulbaire klachten als op het verloop van ALS/PSMA/PLS.

In 2010 is het medicijn Nuedexta door de FDA goedgekeurd voor de Amerikaanse markt. In 2013 is Nuedexta ook door de European Medicine Agency (EMA) goedgekeurd. Helaas heeft de fabrikant het medicijn in Europa toch niet op de markt gebracht en is in 2016 de handelsvergunning teruggetrokken. Dit heeft tot gevolg dat het medicijn niet beschikbaar is en ook niet op korte termijn beschikbaar komt voor patiënten in Nederland. Sinds februari 2019 maakt de transvaal apotheek in Den Haag een capsule met de werkzame stoffen van Nuedexta: kinidine en dextromethorfan. Een aantal patiënten in Nederland heeft goede ervaring met dit alternatief voor Nuedexta wat naar verwachting de werkzaamheid evenaart.

Alternatief landelijk verkrijgbaar via Transvaal apotheek

Sinds februari 2019 maakt de Transvaal apotheek in Den Haag een capsule met de werkzame stoffen kinidine en dextromethorfan (KINIDINE/DEXTROMETHORFAN CAPSULE 10/20MG ). Indien het medicijn via de Transvaal apotheek wordt besteld hoeft dit niet meer als losse medicijnen worden voorgeschreven. Bij slikproblemen mag de capsule worden open gemaakt en mag het opgelost worden in water.

Daarnaast kunnen de twee werkzame stoffen kinidine en dextromethorfan ook worden gecombineerd en worden bereid door de eigen apotheek van de patiënt. Indien het via uw eigen apotheek wordt besteld dan moet het volgende worden voorgeschreven:

Splitsen van componenten

Nuedexta bestaat uit twee werkzame stoffen, namelijk dextromethorfan (15 of 23 mg) en kinidine (9 mg). Dextromethorfan is in Nederland zonder recept verkrijgbaar alleen bij apotheek (in capsule (Darolan) en drankvorm (Dextromethorphan HBr drank)). De hoeveelheid werkzame stof verschilt tussen tabletten, capsules en hoestdrank. Voor optimale effectiviteit is het belangrijk om de aanbevolen doseringen in onderstaande pdf te volgen, welke zo dicht mogelijk liggen bij de doseringen in Nuedexta. De combinatie met Kinidine is nodig om de werkzaamheid van dextromethorfan te behouden.

Let op: Het is verwarrend dat van sommige producten het gehalte is aangeduid als “dextromethorfan” en van andere producten als “dextromethorfan HBr” of “dextromethorfan-hydrobromide(monohydraat)”. De doseringen tussen deze producten zijn niet gelijk, 1 mg dextromethorfan komt overeen met 1,36 mg dextromethorfan HBr.

Dosering – opbouwschema

In het schema in onderstaande pdf ziet u de aanbevolen doseringen van de verschillende producten in vergelijk met de Nuedexta. Wij adviseren u om bij starten met deze medicatie het opbouwschema aanhouden, dit om het optimale werkzaamheid van de medicatie zo lang mogelijk te behouden.

Dextromethorfan

Dextromethorfan dosering
Dextromethorfan Dextromethorfan-HBr
Nuedexta * DARO hoestprikkel-dempende tablet (15 mg ) Darolan capsule met gereguleerde afgifte (29,5 mg)** Dextromethorphan HBr drank 1,5 mg/mL
Week 1 (dag 1-7) in de ochtend 1x daags 15 mg 1x daags 1 tablet 1x daags 1 capsule 1x daags 13 milliliter
Week 2-4 (dag 8-28) om 08:00 en 20:00 uur 2x daags 15 mg 2x daags 1 tablet 2x daags 1 capsule 2x daags 13 milliliter
Bij voldoende effect (om 08:00 en 20:00 uur) 2x daags 15 mg continueren 2x daags 1 tablet 2x daags continueren 2x daags 13 milliliter
Bij onvoldoende effect (om 08:00 en 20:00 uur) 2x daags 23 mg 2x daags 1,5 tablet Geen verhoging van dosering 2x daags 20 milliliter

*de tabletten zijn recent uit de handel genomen en waarschijnlijk niet meer beschikbaar bij uw apotheek
**deze dosering is hoger dan in Nuedexta. De capsule mag geopend maar de inhoud mag niet fijngemalen worden

Kinidine

Kinidine capsules moeten door de apotheek bereid worden. Neem tegelijk met de dextromethorfan dosis ook een capsule kinidine (10 mg). U kunt overleggen met uw apotheek of het mogelijk is om de medicatie in de juiste doseringen te bereiden.

Kinidine dosering
Nuedexta Kinidine capsules 10 mg
Week 1 (dag 1-7) in de ochtend 1x daags 9 mg 1x daags 1 capsule
Week 2-4 (dag 8-28) om 08:00 en 20:00 uur 2x daags 9 mg 2x daags 1 capsule
Bij voldoende effect (om 08:00 en 20:00 uur) 2x daags 9 mg 2x daags 1 capsule
Bij onvoldoende effect (om 08:00 en 20:00 uur) 2x daags 9 mg 2x daags 1 capsule *

*de dosering kinidine blijft gelijk. Alleen de dosering dextromethorfan wordt aangepast op geleide van effectiviteit.

Bijwerkingen

Dextromethorfan geeft zelden bijwerkingen. Mogelijke bijwerkingen kunnen zijn: slaperigheid, verwardheid en duizeligheid gedurende de eerste dagen van gebruik. Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, diarree of obstipatie. Overgevoeligheidsreactie in de vorm van huiduitslag. In hoge doseringen kan het verwardheid, paniek geven.

Kinidine kan soms maag-darmstoornissen, zoals misselijkheid, braken, diarree geven. Minder voorkomende bijwerkingen zijn o.a. hartritmestoornissen, hoofdpijn, oorsuizen, duizeligheid, visus- en gehoorstoornissen, huiduitslag, moeilijk kunnen plassen, lage bloeddruk, koorts, vermoeidheid, kortademigheid, bloedafwijkingen, spierpijn, gewrichtspijn.

De meest voorkomende bijwerkingen van Nuedexta (dus beide middelen gecombineerd) zijn diarree, misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn, sufheid en vermoeidheid.
Minder voorkomende bijwerkingen zijn verminderde eetlust, angstgevoelens, veranderde smaakwaarneming, slaperigheid, spierspasticiteit, flauwvallen, reis- of bewegingsziekte, oorsuizen, hartproblemen, zoals een trage, snelle of onregelmatige hartslag, buikpijn, obstipatie, droge mond, winderigheid, maagklachten, braken, huiduitslag, spierspasmen, zwakte, prikkelbaarheid.
Overleg met uw voorschrijvend arts als u bijwerkingen heeft.

Dosis overgeslagen?

Als een dosis kinidine wordt overgeslagen, mogen patiënten geen extra dosis nemen, maar dienen zij de voorgeschreven volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in te nemen. Per 24 uur mogen niet meer dan 2 capsules kinidine worden ingenomen, met tussenpozen van 12 uur tussen twee doses kinidine.

Toediening via sonde

De medicatie kan zowel oraal als per sonde toegediend worden. De apotheek bereidt de kinidine in capsules. Deze capsules kunnen zo nodig open gemaakt worden en met water of moes gemengd. De kinidine lost mogelijk niet goed op in water. U kunt de kinidine alleen via de sonde toedienen als het goed oplost in water. De dextromethorfan kan alleen in de drankvorm via de sonde toegediend worden.

Kosten

Bestelling via Transvaal apotheek

Combinatiepreparaat kinidine/dextromethorfan via de transvaal apotheek:

  • 60 stuks € 30,- (excl. verzendkosten).

Dextromethorfan

De kosten van de dextromethorfan worden niet vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Een indicatie van de kosten bedraagt:

  • 180 capsules (29,5 mg) = € 153,- (€0,85 per capsule) – deze 180 capsules bestrijken bij inname 2x daags een periode van ongeveer 3 maanden
  • 180 ml siroop (1,5 mg/ml) = € 5,58 (€0,40 per dosis van 13 ml) – dit is bij inname 2x daags ongeveer €72 per periode van 3 maanden
  • 180 tabletten (15 mg) = vraag bij uw apotheek naar de mogelijkheid hiervan en de prijs.

Kinidine

De kosten voor kinidine worden gedeeltelijk vergoed. Uw apotheek kan bij uw zorgverzekering declareren, maar een deel van de kosten kunnen voor uw eigen rekening komen. Informatie hierover kunt u vragen bij uw apotheek.

 

Alle informatie is samengevat in onderstaande pdf:

Combinatiepreparaat dextromethorfan-kinidine
Met dank aan Corine Bethlehem, ziekenhuisapotheker i.o. Radboudumc Nijmegen, dr. Jan Groothuis, revalidatiearts, RadboudumcNijmegen en aan dr. Marcel van den Broek, klinisch farmacoloog, UMC Utrecht en dr. R. Dirksen

Kim Holtmaat MSc.
  • verpleegkundig specialist, UMC Utrecht

Als verpleegkundig specialist coördineer en begeleid ik de diagnostiek rond ALS, PLS en PSMA. Daarnaast houd ik mij bezig met deskundigheidsbevordering van zorgverleners en vervul ik een consultatiefunctie voor patiënten en hulpverleners.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.