Kinidine/Dextromethorfan (Nuedexta) – informatie voor patiënten

Laatst bijgewerkt op 23 februari 2023

Het medicijn kinidine/dextromethorfan (Nuedexta) is een middel dat kan worden gebruikt voor het behandelen van dwanghuilen, -lachen of -gapen. Daarnaast geeft het voor ongeveer de helft van alle patiënten die het gebruiken tijdelijke verbeteringen in spreken, slikken en speekselvloed.

Nuedexta wordt niet verkocht in Europa. Gelukkig kan het middel wel door een apotheek worden “nagemaakt” (via magistrale bereiding). Omdat bereiding via de eigen apotheek door de patiënt zelf moet worden geregeld, heeft het ALS Centrum met Transvaal apotheek in Den Haag afspraken gemaakt om het medicijn voor alle patiënten in Nederland te leveren.

Wanneer kunt u kinidine/dextromethorfan gebruiken?

Kinidine/dextromethorfan (Nuedexta) is een bewezen effectief medicijn voor het behandelen van dwanghuilen, -lachen of –gapen en van klachten in spreken, slikken en speekselvloed. Als u ALS, PSMA of PLS heeft en deze klachten ervaart kan dit middel de klachten verminderen. Het is niet zo dat het middel bij iedereen even goed werkt. Daarom is het belangrijk dat iedereen die het middel gebruikt met hun (revalidatie)arts het effect van het middel evalueert.

Kinidine/dextromethorfan (Nuedexta) kan niet altijd voor alle patiënten voorgeschreven worden. U moet met uw behandelend arts overleggen of dextromethorfan/kinidine een geschikt medicijn voor u kan zijn.

Gebruik

Het medicijn dextromethorfan/kinidine (Nuedexta) moet tweemaal (2x) daags worden ingenomen. Per 24 uur mag niet meer dan 2 keer het medicijn worden ingenomen, met tussenpozen van ongeveer 12 uur tussen twee doses. In de eerste periode zal er een opbouwschema aangehouden moeten worden. Het ALS Centrum heeft een informatiebrief  gemaakt waarin meer uitgelegd wordt over dit middel en het gebruik ervan.

Kosten

Momenteel wordt het combinatiepreparaat van de Transvaal apotheek of magistrale bereiding door een andere apotheek niet standaard vergoed door de zorgverzekeraar.  Het wordt wel door de verzekeraar vergoed als er sprake is van dwanghuilen, -gapen of -lachen. Het is wel mogelijk om uw zorgverzekeraar te vragen toch de kosten vergoeden als er alleen sprake is van spraak- en/of slikproblemen. Het is vooraf niet te zeggen of de zorgverzekeraar uiteindelijk over zal gaan tot vergoeding. Uw behandelend arts kan u helpen bij het opstellen van een dergelijk verzoek.

Het ALS Centrum onderzoekt momenteel samen met Spierziekten Nederland de mogelijkheden om vergoeding te krijgen voor het combinatiepreparaat. Een indicatie van de kosten kunt u vinden in de informatiebrief.

Aanvullende informatie

Wilt u meer informatie over kinidine/dextromethorfan (Nuedexta) en het gebruik hiervan:

  • Het ALS Centrum heeft een uitgebreide informatiebrief met informatie over het gebruik van dit middel
  • Via de website van Transvaal apotheek in Den Haag kunt u het combinatiepreparaat bestellen (alleen met recept van uw behandeld arts)
Kim Holtmaat MSc.
  • verpleegkundig specialist, UMC Utrecht

Als verpleegkundig specialist coördineer en begeleid ik de diagnostiek rond ALS, PLS en PSMA. Daarnaast houd ik mij bezig met deskundigheidsbevordering van zorgverleners en vervul ik een consultatiefunctie voor patiënten en hulpverleners.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.