Armondersteuning

Laatst bijgewerkt op 24 april 2019

Armondersteuning heeft als belangrijkste doel het assisteren van de arm bij bewegingen tegen de zwaartekracht.  Je kunt armondersteuning gebruiken wanneer je een verminderde arm en handkracht hebt.

Er zijn verschillende soorten armondersteuningselementen: Dynamische armondersteuning en persoonlijke robotica.

Dynamische armondersteuning

Dynamische armondersteuningen ondersteunen de arm. Ze nemen het gewicht van de arm grotendeels over. Zo kan je met geringe armfunctie de dagelijkse activiteiten blijven uitvoeren of weer mogelijk maken. Je kunt hebt gebruiken bij activiteiten zoals eten en drinken, computeren, schrijven, hobby activiteiten. De handywijzer en de hulpmiddelenwijzer geven een overzicht van mogelijke armondersteuningen.

Voorbeelden:

armondersteuning_handywijzer
Voordelen Aandachtspunten
Eten, schrijven, persoonlijke verzorging en sommige hobby’s zijn weer mogelijk Geen geschikt hulpmiddel bij uitval van de hand- en polsspieren
Totale breedte met armondersteuning op je stoel kan iets toe nemen (ongeveer 5 cm)
Instellingen van de ondersteuning worden bediend met knoppen

Persoonlijke Robotica

Persoonlijke Robotica, ook wel robotarm, is bedoeld voor mensen die een zeer geringe arm/handfunctie hebben en die zo zelfstandig mogelijk willen functioneren.

Voorbeeld:
focalmeditech.nl/persoonlijke-robotica

Vergoeding

Er kan een aanvraag gedaan worden bij uw zorgverzekeraar.

Het is goed om met de ergotherapeut van het ALS behandelteam te overleggen of een armondersteuning in uw situatie een goed hulpmiddel is. Voor een armondersteuning is pols- en handfunctie noodzakelijk. Het bedienen van een robotarm kan met een zeer geringe handfunctie, maar ook bij een robotarm geldt dat het goed is met de ergotherapeut te overleggen of deze wel geschikt is. De zorgverzekeraar bepaalt of er een vergoeding voor een armondersteuning en of robotarm is.

Aanvraag

Voor een aanvraag is een verwijsbrief met medische diagnose (machtiging) van revalidatiearts of specialist nodig en een programma van eisen die de ergotherapeut van het ALS behandelteam met u opstelt. De aanvraag kan naar de zorgverzekeraar gestuurd worden of naar een door de zorgverzekeraar gecontracteerde leverancier (adressen op te vragen bij de zorgverzekeraar). De leverancier zal een afspraak maken met de ALS-patiënt voor de indicatiestelling en het uitproberen van de armondersteuning en of robotarm.

Jonna Parren
  • ergotherapeut, UMC Utrecht

Ik ben ergotherapeut in het ALS-behandelteam van het UMC Utrecht en werk aan het Virtuele huis met hulpmiddelen voor mensen met ALS, PSMA en PLS.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.