Autorijden met ALS, PSMA of PLS

Laatst bijgewerkt op 20 juni 2019

Als bij iemand de diagnose ALS, PSMA of PLS gesteld wordt, betekent dit dat de gezondheidstoestand veranderd is. Het is afhankelijk van uw klachten of en hoe lang u nog kunt autorijden. Mensen met een rijbewijs zijn verplicht deze verandering te melden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR). Als u twijfelt over wanneer u dit moet melden, overleg dan met uw revalidatiearts.

Als iemand met ALS, PSMA of PLS gaat auto- of motorrijden zonder de rijgeschiktheid door het CBR te laten beoordelen, dan kan dit gevaar opleveren voor de bestuurder en andere weggebruikers. Bovendien loopt de bestuurder het risico dat de verzekeraar de schade niet vergoedt, omdat een (mogelijke) verslechtering van de gezondheid is verzwegen.

Wij wijzen patiënten er daarom nadrukkelijk op dat het niet verstandig is en mogelijk gevaarlijk om te rijden zonder beoordeling door het CBR.

Melding bij het CBR

Melding bij het CBR gebeurt met een formulier ‘Eigen Verklaring’. Dit formulier is verkrijgbaar bij het gemeentehuis of het CBR. Op deze site staat de actuele prijs van de Eigen Verklaring. Op het formulier staan vragen over de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Indien de patiënt een vraag met ‘ja’ beantwoordt, is een aantekening nodig van een arts, bijvoorbeeld van de revalidatiearts.

NB: Als de patiënt bijna 70 jaar is of ouder, dan is een uitgebreidere medische keuring nodig. De gegevens worden op de Eigen Verklaring ingevuld. Deze keuring wordt meestal niet gedaan door  de revalidatiearts, maar door de huisarts.

Verzekeringsmaatschappij

De verzekeringsmaatschappij moet weten dat er gebruik wordt gemaakt van een aangepaste auto of dat de ALS-patiënt een rijbewijs heeft met een beperkte geldigheidsduur. Het beste kan een kopie van de Verklaring van Rijgeschiktheid en van de brief met de beperkende bepalingen opgestuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij.

Meer informatie over de ‘Gezondheidserklaring‘ en de afhandeling hiervan bij een medische situatie staat op de website van het CBR.

Marja Gorissen-Slappendel
  • verpleegkundig specialist, UMC Utrecht

Ik ben verpleegkundig specialist bij het ALS behandelteam in het UMC Utrecht.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.