Brochure voor indicatiestellers (CIZ-medewerkers, WMO-medewerkers en wijkverpleegkundigen)

Laatst bijgewerkt op 21 maart 2018

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) komt voor bij vier tot zes op de honderdduizend mensen. Dit betekent  dat de meeste wijkverpleegkundigen en CIZ-medewerkers (beoordelaars) hooguit een paar keer in hun loopbaan te maken krijgen met patiënten met deze ziekte. Waar mogelijk moeten indicatiestellers proberen de volgende twee valkuilen te vermijden:

  1. het onderschatten van het karakter en het tempo van het ziekteverloop bij ALS, en
  2. het overschatten van de draagkracht van de mantelzorg.

Het complexe karakter van de ziekteverschijnselen bij ALS (waaronder spierzwakte, verlamming, verliezen van spraakvermogen, slikproblemen en ademhalingsproblemen) en de dreigende overbelasting van de mantelzorg, maken dat het bepalen van de behoefte aan professionele zorg bijzondere aandacht vraagt van u als indicatiesteller. Daar komt bij dat de zorgvraag door het snelle ziekteverloop in korte tijd sterk kan toenemen.

Lees meer in de up to date brochure over ALS voor indicatiestellers. Deze brochure is opgesteld door Spierziekten Nederland in samenwerking met het ALS Centrum.

ALS_Indicatiesteller_brochure_Spierziekten Nederland

Michael van der Linde
  • communicatieadviseur, UMC Utrecht

Als communicatieadviseur bij het ALS Centrum draag ik bij aan het beschikbaar maken van de laatste informatie over ALS, PLS en PSMA voor patiënten en zorgprofessionals.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.