Cursus ALS voor huisartsen

Laatst bijgewerkt op 17 februari 2022

Een huisarts komt een paar keer tijdens zijn loopbaan met het ziektebeeld ALS in aanraking. De diagnostische fase kan een aantal maanden bedragen, maar deze periode wordt steeds korter nu ALS steeds meer bekendheid heeft en de symptomen ervan steeds eerder als zodanig herkend worden. Om artsen beter te informeren over het ziektebeeld en alle klinische aspecten eromheen ontwikkelde e-Wise in samenwerking met het ALS Centrum een cursus “ALS voor huisartsen”.

Complexe zorgvraag

De uiteindelijke gevolgen voor mensen met ALS zijn ernstig: totale verlamming, totale afhankelijkheid, slikproblemen, ademhalingsproblemen, communicatiebeperking, angst om te stikken, maar de naaste omgeving kan ook te maken krijgen met uitputtingsverschijnselen. Dit laatste geldt eens te meer wanneer de patiënt en zijn of haar naasten tevens moeten omgaan met karakterveranderingen ten gevolge van een fronto-temporale dementie (FTD).

Veel ALS-patiënten zijn relatief jong. Een partner, jonge kinderen, het gevoel plots uit het volle leven te zijn weggerukt: allemaal factoren die de verwerking/acceptatie zeer moeilijk maken en die een grote impact hebben, ook op het zorg- en behandelteam.

Van de huisarts wordt verwacht dat deze oog en oor heeft voor deze complexe zorgvragen vanuit een gedegen kennis van dit ziektebeeld. Al deze aspecten komen daarom terug in de online cursus

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • hebt u kennis van de kenmerkende symptomen die voorkomen bij ALS
  • kunt u inschatten op welke wijze deze symptomen belastend zijn voor de patiënt
  • bent u op de hoogte van de rol en functie van de ALS-teams en het ALS-centrum
  • kunt u een rationeel beleid voeren inzake symptoomverlichting
  • kunt u de patiënt, zijn of haar naasten informeren over het beloop van ALS, over de mogelijkheden van symptoomverlichting, over opvangmogelijkheden bij een problematische thuissituatie en over de stervensfase bij ALS
  • bent u bekend met de valkuilen die de zorg voor een patiënt met ALS met zich mee kunnen brengem[n

Docenten

  • drs. P.W. van Leeuwen, docent palliatieve zorg
  • drs. E.K. Kruitwagen, revalidatiearts
  • dr WK. Kruithof, revalidatiearts

De cursus is te volgen via het e-learning platfrom van e-Wise: https://learn.cme-online.nl/huisarts/course/2635/amyotrofische-laterale-sclerose

Drs. Willeke Kruithof
  • revalidatiearts, UMC Utrecht

Ik ben revalidatiearts bij het ALS behandelteam van het UMC Utrecht.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.