Cursus ALS voor specialisten ouderengeneeskunde

Laatst bijgewerkt op 17 februari 2022

Een specialist ouderengeneeskunde (SO) komt een paar keer tijdens zijn loopbaan met het ziektebeeld ALS in aanraking. Vaak is deze diagnose al gesteld wanneer afnemende zelfredzaamheid een opname in het verpleeghuis noodzakelijk maakt. Het hoge tempo waarin problemen en de beslismomenten bij een ALS-patiënt elkaar opvolgen kan de patiënt, de familie en de zorgverleners overvallen. Om artsen beter te informeren over het ziektebeeld en alle klinische aspecten eromheen ontwikkelde e-Wise in samenwerking met het ALS Centrum een cursus “ALS voor specialisten ouderengeneeskunde”.

Complexe zorgvraag

De uiteindelijke gevolgen voor mensen met ALS zijn ernstig: totale verlamming, totale afhankelijkheid, slikproblemen, ademhalingsproblemen, communicatiebeperking, angst om te stikken, maar de naaste omgeving kan ook te maken krijgen met uitputtingsverschijnselen. Dit laatste geldt eens te meer wanneer de patiënt en zijn of haar naasten tevens moeten omgaan met karakterveranderingen ten gevolge van een fronto-temporale dementie (FTD).

Veel ALS-patiënten zijn relatief jong. Een partner, jonge kinderen, het gevoel plots uit het volle leven te zijn weggerukt: allemaal factoren die de verwerking/acceptatie zeer moeilijk maken en die een grote impact hebben, ook op het zorg- en behandelteam.

Van de specialist ouderengeneeskunde wordt verwacht dat deze oog en oor heeft voor deze complexe zorgvragen vanuit een gedegen kennis van dit ziektebeeld. Al deze aspecten komen daarom terug in de online cursus

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • hebt u kennis van de kenmerkende symptomen die voorkomen bij ALS
  • kunt u inschatten op welke wijze deze symptomen belastend zijn voor de patiënt
  • bent u op de hoogte van de rol en functie van de ALS-teams en het ALS-centrum
  • kunt u een rationeel beleid voeren inzake symptoomverlichting
  • kunt u de patiënt, zijn of haar naasten en uw teamleden op een juiste wijze informeren over het beloop van ALS, over de mogelijkheden van symptoomverlichting en over de stervensfase bij ALS
  • bent u bekend met de valkuilen die de zorg voor een ALS-patiënt met zich mee kunnen brengen

Docenten

  • drs. P.W. van Leeuwen, docent palliatieve zorg
  • drs. E.K. Kruitwagen, revalidatiearts
  • dr WK. Kruithof, revalidatiearts

De cursus is te volgen via het e-learning platform van e-Wise: https://www.cme-online.nl/specialist-ouderengeneeskunde/course/2536

 

Drs. Willeke Kruithof
  • revalidatiearts, UMC Utrecht

Ik ben revalidatiearts bij het ALS behandelteam van het UMC Utrecht.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.