De CHDR1417 studie – fase 1 onderzoek

Laatst bijgewerkt op 29 maart 2018

Bij ALS Centrum Nederland loopt sinds november 2015 een onderzoek naar zenuwgeleiding en de invloed van riluzole en retigabine op deze zenuwgeleiding. Dit is de CHDR1417 studie, een fase 1 onderzoek. Voor dit onderzoek zoeken we nog ALS-patiënten met fasciculaties (kleine spier trekkinkjes) in (een van) de armen.

In de CHDR1417 studie wordt de prikkelbaarheid en geleiding van zenuwen in de arm van patiënten met ALS onderzocht en wordt er gekeken of de bestaande geneesmiddelen riluzole en retigabine hier mogelijk een effect op hebben. Het betreft een fase I onderzoek. Dat betekent dat er met deelname aan deze studie geen effect op het ziekteverloop is te verwachten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op het UMC Utrecht in samenwerking met het Centre for Human Drug Research (CHDR) in Leiden. Bij dit onderzoek wordt meerdere malen een test uitgevoerd om prikkelbaarheid en geleiding, oftewel excitatie, van de zenuwen te meten. Deze test heet de prikkelbaarheid drempel tracking (excitability threshold tracking). Voor de afname van deze test neemt de patiënt een van de volgende geneesmiddelen in: riluzole of retigabine. De patient krijgt ook 1 keer een placebo vooralfgaande aan de afname.

Zowel riluzole als retigabine zijn geregistreerde geneesmiddelen. Riluzole is verkrijgbaar als geneesmiddel voor de behandeling van ALS. Retigabine is een medicijn voor epilepsie. Net als riluzole heeft retigabine effect op de geleiding van de zenuwen en daarom mogelijk een positief effect op de hyperexcitatie (overprikkeldheid) van zenuwen in ALS.

Doel van de studie

Dit onderzoek heeft meerdere doelen:

  1. om de betrouwbaarheid van de test genaamd ‘prikkelbaarheid drempel tracking’ te bepalen,
  2. om biomarkers (merkers van het ziekteproces) in het bloed te bepalen,
  3. om het effect van riluzole en retigabine op de prikkelbaarheid en geleiding van zenuwen te bepalen.

Excitability threshold tracking

Met deze meting kunnen we de geleiding van uw zenuwen meten. Hiervoor wordt eerst uw onderarm opgewarmd zodat deze een constante temperatuur heeft, dit duurt ongeveer een half uur. Vervolgens worden er enkele electroden op uw onderarm en hand geplakt. Hierna worden er met kleine stroompjes verschillende metingen gedaan. De totale duur inclusief het opwarmen van de arm is iets minder dan een uur. De meting doet geen pijn, maar u voelt tijdens de metingen wel kleine schokjes met een snelheid van 1 schok per seconde.

excitability threshold tracking

Deze foto laat zien hoe de electroden op de onderarm bevestigd worden.

Criteria voor deelname

De behandelfase duurt per deelnemer 3 weken. Aan dit onderzoek kunnen 18 ALS-patiënten deelnemen. Tot april 2016 zijn 12 ALS-patiënten in de studie geïncludeerd, waarna een tussentijdse analyse heeft plaatsgevonden. De resultaten van deze analyse waren positief, waardoor het ALS Centrum nog eens 6 patiënten aan de studie kan laten deelnemen. Er zijn nog ALS-patiënten nodig voor deze studie die aan de volgende criteria voldoen:

  • U heeft fasciculaties (kleine spier trekkinkjes) in (een van) uw armen.
  • U moet een capsule (pil) kunnen doorslikken.
  • U bent in de gelegenheid om 3 weken achter elkaar op een dinsdag vroeg naar het UMC Utrecht te komen.

Patiënten die deelnemen aan deze studie krijgen een vergoeding van €622,-

Inclusie afgerond

De inclusie voor dit onderzoek is in december 2016 afgerond.

Resultaten

Lees over de resultaten van deze studie.

Drs. Tommy Bunte Msc.
  • physician assistant i.o., UMC Utrecht

Samen met de onderzoeksverpleegkundigen begeleid ik als physician assistant de ALS-patiënten tijdens medicijnonderzoeken. Dit om een nieuwe behandeling te vinden voor de ziekte ALS.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.