E-cursus ‘Beïnvloeden van ziektepercepties’

Laatst bijgewerkt op 6 april 2021

De e-cursus ‘Beïnvloeden van ziektepercepties’ leert zorgverleners hoe zij in een gesprek met een patiënt en mantelzorger ziektepercepties kunnen beïnvloeden om de zorg zo goed mogelijk te organiseren. Bijvoorbeeld door patiënten en mantelzorgers te helpen om hulpmiddelen te accepteren of om hen te helpen inzien dat een huisaanpassing nodig is om thuis te kunnen blijven wonen. 

Doelgroep

Deze e-cursus is bedoeld voor zorgverleners in de thuiszorg, ALS behandelteams, (eerstelijns) paramedici, huisartsen en andere geïnteresseerden.

beinvloedenziektepercepties

Inhoud

In de begeleiding van ALS-patiënten komt het geregeld voor dat de hulp die de patiënt of de mantelzorger vraagt, niet overeenstemt met de problemen die de hulpverlener veronderstelt. Soms is de hulpvraag van de patiënt of mantelzorger niet passend bij de fase van de ziekte. Dan is er sprake van een irreële ziekteperceptie. Vaak komt dit door emotionele ontregeling door de diagnose of door het snelle ziekteverloop. Het kan ook veroorzaakt worden door cognitieve en gedragsmatige symptomen van ALS. Deze irreële ziektepercepties kunnen ertoe leiden dat de begeleiding minder effectief of minder prettig is, maar het kan ook tot wederzijds onbegrip leiden en de werkrelatie verstoren. Volg deze e-cursus om beter bij je patiënten en hun naasten aan te sluiten en effectief samen te werken aan de beste zorg en begeleiding.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus:

  • Herken je ziekte- en behandelpercepties die leiden tot inadequaat gedrag.
  • Heb je verdiepende kennis opgedaan over ziekte- en behandelpercepties.
  • Heb je een indruk welke vragen je kunt stellen om de ziekte- en behandelpercepties te verhelderen, zodat je inzicht krijgt in het gedrag van de patiënt; wat maakt dat iemand doet wat hij/zij doet?
  • Weet je welke houding/attitude passend is voor het voeren van een gelijkwaardig en effectief (socratisch) vraaggesprek.
  • Weet je wanneer en hoe je informatie kunt geven om de ziekte en behandelpercepties om te buigen naar reële ziekte- en behandelpercepties.

Tijd

Het doorlopen van deze e-cursus duurt anderhalf tot twee uur. Je kunt op elk moment stoppen en later weer opnieuw inloggen.

Certificaat

Je ontvangt het cursuscertificaat wanneer je alle verplichte leeractiviteiten hebt afgerond (de verplichte leeractiviteiten zijn herkenbaar aan het rode sterretje *).

Accreditatie

De volgende accreditatie is toegekend aan de e-cursus ‘Beïnvloeden van ziektepercepties’:

  • Verpleegkundigen en verzorgenden: Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Neuro, Palliatieve Zorg en Wijkverpleegkunde 2 punten.
  • Fysiotherapeuten: KNGF 2 punten
  • Diëtisten, ergotherapeuten en logopedisten: ADAP heeft 1,5 punt accreditatie toegekend.
  • Maatschappelijk werkers: Registerplein, register Agogen (AG), register GGZ-agogen en register Maatschappelijk werk (MW) 0,5 punt.

Kosten

De kosten van deze e-cursus zijn €25 zonder accreditatie en €50 met accreditatiepunten.

Inschrijven en beginnen

Meld je aan voor deze e-cursus via de website van Elevate Health. U zult dan binnen 1-2 werkdagen toegang krijgen tot de e-cursus.

Ben je al ingeschreven? Log in bij Elevate Health om de e-cursus (verder) te volgen.

Teamkorting

Er geldt 50% teamkorting als minstens vier leden van een team de e-cursus gaan volgen. Mail naar info@elevatehealth.eu met vermelding van de organisatie, het team en de namen en emailadressen van de teamleden die zich voor de e-cursus zullen inschrijven. Elevate Health mailt de afzender dan een gezamenlijke factuur met daarin een kortingstarief van 50% voor het gehele team reeds verwerkt.

Helpdesk Elevate Health

Mocht u problemen ervaren bij het inschrijven of doorlopen van een van de e-cursussen, bel dan de helpdesk van Elevate Health op tel: +31 (0)85 488 5380 of mail naar info@elevatehealth.eu.

Team e-cursus

Deze e-cursus is ontwikkeld door Else Ellens (fysiotherapeut De Hoogstraat Revalidatie), drs. Nienke de Goeijen (verpleegkundig specialist ALS Centrum), Carine Roos (logopedist ALS Centrum en De Hoogstraat Revalidatie) en dr. Carin Schröder (GZ-psycholoog UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie).

Deze e-cursussen zijn mogelijk gemaakt door Stichting ALS Nederland in het kader van het Project ALS Kennisplatform.

2011-05-08-stichting-als

 

 

 

 

Julia van der Meer
  • logopedist, UMC Utrecht

Ik ben logopedist in het ALS behandelteam van het UMC Utrecht. Ik begeleid mensen op het gebied van communicatie en slikken.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.