Euro-MOTOR: Europese samenwerking voor ALS onderzoek

Laatst bijgewerkt op 22 januari 2020

Euro-MOTOR is een samenwerkingsproject tussen 15 Europese ALS centra. Binnen dit project is onderzoek gedaan naar de oorzaken van ALS door te kijken naar omgevingsfactoren, genetische factoren (DNA), eiwitten, RNA en metabolen. Daarnaast zijn onderzoeksmethoden geoptimaliseerd. 

Het Euro-MOTOR project liep van 2011 tot en met 2016 met 15 Europese partners dankzij financiering van de Europese Commissie via het Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013, Health Cooperation Programme). Het ALS Centrum Nederland is partner en tevens projectcoördinator. Het project is inmiddels afgerond, maar de harmonisatie van uitkomstmaten en onderzoekssamenwerkingen die uit dit project voortkomen worden voortgezet in verschillende nationale en internationale studies.

EuroMOTOR logo

Ziekteprocessen

Euro-MOTOR heeft als doel nieuwe processen te ontdekken die betrokken zijn bij het ziekteproces of zelfs aan de basis van de ziekte ALS liggen en zo nieuwe behandelingen voor ALS te ontwikkelen. Het onderzoek naar de oorzaken van ALS gebeurt op veel verschillende vlakken. Er wordt gekeken naar omgevingsfactoren, naar genetische factoren, naar eiwitten en naar metabolen.

Harmonisatie en opslag data

Binnen het project Euro-MOTOR is de dataverzameling op al deze vlakken in de deelnemende Europese landen op elkaar afgestemd. De dataverzameling vindt nu op gestandaardiseerde manier plaats zodat deze data van al deze landen bruikbaar zijn voor gezamenlijke analyses. De Nederlandse NMZ Biobank (voorheen de PAN-studie) naar risicofactoren in de omgeving en leefstijl is in het kader van dit project uitgebreid naar Ierland en Italië. En het ALS Centrum coördineert de harmonisatie en opslag van data van verschillende Europese projecten in databasesysteem progeny, waarbinnen ook de Nederlandse ALS database functioneert.

SOPs en andere protocollen voor internationale samenwerking vanuit onder andere Euro-MOTOR zijn te vinden bij ENCALS, het European Network to Cure ALS: www.encals.eu.

Translationeel onderzoek

Daarnaast is het onderzoek met cel- en diermodellen bij ALS bij verschillende Europese onderzoekscentra op elkaar afgestemd. Om celmodellen te ontwikkelen wordt een klein stukje huid van ALS-patiënten (huidbiopt) gebruikt. De huidcellen worden ‘geherprogrammeerd’ tot stamcellen. Dit worden IPS-cellen genoemd, oftewel induced pluripotent stemcells. Met behulp van deze humane stamcellen is het mogelijk om motorische zenuwcellen te differentiëren. In deze motorische zenuwcellen kunnen we vervolgens onderzoek doen naar de moleculaire processen die bij ALS leiden tot stress en celdood. Dit translationele onderzoek binnen EuroMOTOR heeft na afronding van dit project vervolg gekregen in verschillende andere studies.

Updates

Lees ook de verslagen van Euro-MOTOR vergaderingen:

Meer informatie over Euro-MOTOR kan gevonden worden op www.euromotorproject.eu.

Euro-MOTOR groepsfoto

Vertegenwoordigers van Europese ALS-centra op een Euro-MOTOR bijeenkomst

Drs. Evelijn Zeijdner
  • projectcoördinator, UMC Utrecht

Ik coördineer project MinE, een wereldwijd onderzoek naar de genetische oorzaak van ALS, en TRICALS, het platform voor meer geneesmiddelenonderzoek voor ALS

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.