Genervon trial GM604

Laatst bijgewerkt op 17 februari 2022

De resultaten van de medicijnstudie GM604 van Genervon zijn bemoedigend. Deze studie is echter nog te klein van opzet om te kunnen zeggen of dit middel een positief effect heeft bij ALS.

Resultaten fase 2 klinische studie GM604

Genervon Biopharmaceuticals heeft de resultaten bekend gemaakt van de Fase 2a dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde klinische trials van Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS) (NCT 01854294) voor het kandidaatgeneesmiddel GM6 (ook bekend als GM604 in de ALS trial en GM608 in de PD trial). Deze studie was klein van opzet. Er hebben slechts acht ALS-patiënten aan de studie meegedaan en de studie duurde twaalf weken waarin zes doses van het middel werden toegediend. De resultaten zijn vergeleken met een historische controlegroep van ALS-patiënten die een placebo kregen. Dat betekent dat de gegevens vergeleken zijn met de gegevens van een controlegroep in een eerdere studie in plaats van in de huidige studie.

De resultaten zijn bemoedigend, maar onderzoek met een grotere groep ALS-patiënten is nodig.

Acht patiënten kregen het potentiele medicijn. De gegevens van deze patiënten zijn vergeleken met vier patiënten die eerder in een andere studie een placebo (medicijn zonder werkzaam bestanddeel) hadden gekregen. De biomarkergegevens (zoals bloedwaarden) lieten statistisch significante verschillen in functioneren zien bij de patiënten die het middel hadden gekregen vergeleken met de patiënten die in de eerdere studie een placebo hadden gekregen. De vitale longfunctie was gemeten met longfunctietesten en het functioneren was gemeten met de ALSFRS_R, een scorelijst voor het dagelijks functioneren. Patiënten die het werkzame middel hadden gekregen waren in functioneren en longfunctie minder achteruitgegaan dan de historische controlepatiënten. Doordat de studie klein was, is het echter te vroeg om te kunnen zeggen of het middel positief werkt bij ALS. De positieve resultaten van Genervon zijn bemoedigend. Maar onderzoek met een grotere groep patiënten, inclusief een controlegroep, is nodig om uitspraken te doen over de werkzaamheid van dit middel.

Genervon heeft in de Verenigde Staten een ‘orphan drug’ status gekregen voor GM 604 in de behandeling van ALS. De uitkomsten van groter opgezet vervolgonderzoek, met een controlegroep, moeten echter worden afgewacht voordat Genervon een ‘orphan drug’ status voor de Europese Unie kan aanvragen.

Reactie van FDA op aanvraag versnelde goedkeuring

Genervon heeft bij de FDA (Food and Drug Administration) van de Verenigde Staten een versnelde goedkeuring gevraagd. Naar aanleiding deze aanvraag en van een petitie van patiënten hiervoor heeft de FDA nu in een statement Genervon verzocht om de volledige resultaten van de Fase IIa studie naar GM604 bekend te maken. Op deze manier wil de FDA een beter onderbouwde discussie over de resultaten van de studie tussen de ALS belanghebbenden mogelijk maken. De FDA merkte in haar publieke verzoek op dat het hen niet is toegestaan om klinische studiegegevens over experimentele medicijnen vrij te geven, maar dat de medicatieproducent dat wel kan. Dergelijke vrijgave moet de vooraf gespecificeerde metingen van de klinische resultaten omvatten gemeten door de verandering ten opzichte van de basislijn waarnemingen, gemeten vlak voor randomisatie naar medicatie of placebo. Dergelijke gegevens vormen de sterkste basis ter beoordeling van veranderingen veroorzaakt door de medicatie voor de parameters van de werkzaamheid en veiligheid.

Meer informatie over GM604

Lees meer ook onze eerdere berichten over GM604:

De Britse patiënten organisatie de MND Association geeft een goed onderbouwde Engelstalige uitleg over GM604.

De ALS Liga België heeft ook een overzicht van berichten over GM604 op haar website.

Meer informatie over geneesmiddelenonderzoek

Het ALS Centrum Nederland zet zich in om zo snel mogelijk een behandeling voor ALS te vinden. Daarin werken we veel samen met farmaceutische bedrijven. Een initiatief van het ALS Centrum voor meer medicijnonderzoek is TRICALS, een internationaal platform dat mensen met ALS, ALS centra en farmaceutische bedrijven wil verbinden om samen meer medicijnonderzoek te realiseren. Patiënten kunnen zich bij TRICALS inschrijven om op de hoogte te worden gehouden van nieuw te starten medicijnonderzoek. Lees meer over TRICALS.

Drs. Tommy Bunte Msc.
  • physician assistant i.o., UMC Utrecht

Samen met de onderzoeksverpleegkundigen begeleid ik als physician assistant de ALS-patiënten tijdens medicijnonderzoeken. Dit om een nieuwe behandeling te vinden voor de ziekte ALS.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.