Het lenen van hulpmiddelen en voorzieningen

Laatst bijgewerkt op 21 maart 2018

Bij verschillende instanties kun je hulpmiddelen (gratis) lenen. Dit kan handig zijn wanneer je snel (binnen 1 week) een hulpmiddel nodig hebt. Ook kan het zijn dat de WMO of zorgverzekering aangeeft in eerst instantie een hulpmiddel te moeten lenen.

Voorzieningen en hulpmiddelen waarvan nu al duidelijk is dat deze langer dan 6 maanden nodig zijn kunnen meestal direct aangevraagd worden bij de ziektekostenverzekeraar of gemeente. Je kan eventueel ter overbrugging gebruik maken van een leenhulpmiddel.

Voorzieningen en hulpmiddelen kunnen geleend worden, voor zes maanden (na 3 maanden verlengen voor 3 maanden). Is de voorziening of het hulpmiddel daarna nog nodig, dan wordt deze verstrekt via de ziektekostenverzekeraar of de gemeente.

Kosten

De uitleen is in de meeste gevallen gratis, met uitzondering van enkele eenvoudigere hulpmiddelen zoals krukken en rollators. Hiervoor wordt in bepaalde situaties een kleine vergoeding gevraagd.

Elke regio heeft andere uitleeninstanties. Soms is het een leverancier waar de gemeente of ziektekostenverzekeraar mee werkt, soms zijn het thuiszorgwinkels of andere leveranciers en instanties.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen die vaak in eerste instantie worden geleend zijn:

Jonna Parren
  • ergotherapeut, UMC Utrecht

Ik ben ergotherapeut in het ALS-behandelteam van het UMC Utrecht en werk aan het Virtuele huis met hulpmiddelen voor mensen met ALS, PSMA en PLS.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.