Juridische aspecten bij ALS, PSMA, PLS en FTD

Laatst bijgewerkt op 15 september 2020

Als iemand ernstig problemen in het denken en gedrag heeft, zoals bij ALS, PSMA, PLS en FTD, geeft dit vragen over handelingen die risico’s geven voor patiënt, naasten en anderen. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over deelnemen in het verkeer of omgaan met financiën.
De begeleiding is erop gericht om handelingen die risicovol zijn te voorkomen en de patiënt zoveel mogelijk in zijn/haar waarde te laten. Dit vraagt veel van de naasten, zowel in creatief denken en handelen als geduld.

Wilsbekwaamheid
De diagnose ALS, PSMA, PLS en FTD betekent niet dat de patiënt meteen niet meer wilsbekwaam is of wilsonbekwaam wordt. Soms is het wel noodzakelijk om bepaalde handelingen of beslissingen over te nemen. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als iemand onverantwoorde financiële uitgaven doet. Het komt ook voor dat iemand moeite heeft met vooruitdenken en geen besluit kan nemen over iets wat in de toekomst gaat spelen. Hierdoor kan een beslissingen over bijvoorbeeld een PEG-sonde pas genomen worden op het moment dat het actueel is.

Praktische zaken
Als de diagnose in een vroeg stadium gesteld wordt, kunnen veel zaken nog zelf of met steun geregeld worden. Het is belangrijk om zaken als testament, volmacht, specifieke wilsverklaring in een vroeg stadium van de ziekte uit te werken. In een later stadium van de ziekte kan het de patiënt en naasten helpen in de beslissingen over behandelingen.

Begeleiding en tips
Het ALS-behandelteam steunt en adviseert de patiënt en naasten ook bij vragen over juridische zaken en wilsbekwaamheid.
Het platform van Alzheimer Nederland geeft praktische tips voor de naasten over de onderwerpen:
Autorijden
Financiën
Wilsbekwaamheid
Zorgbeslissingen nemen

Nienke de Goeijen
  • ,

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.