Knelpunten bij het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen

Laatst bijgewerkt op 17 februari 2022

Het aanvragen van hulpmiddelen is vaak een ingewikkeld traject dat lang duurt. Omdat ALS een progressief beloop heeft zorgt dit er bij veel patiënten voor de hulpmiddelen te laat komen. Uit een onderzoek van studenten ergotherapie blijken knelpunten en kansen voor verbetering, waarover zij hebben gepubliceerd in Ergotherapie Magazine. 

Doordat ALS-patiënten regelmatig snel een snel ziekteverloop hebben zijn aangevraagde voorzieningen vaak niet meer passend bij de fase waarin de patiënt verkeert. Om de knelpunten in dit aanvraagproces in kaart te brengen is onderzoek gedaan naar de ervaringen en overwegingen van thuiswonende ALS-patiënten, gemeenten en deskundigen bij de WMO voorzieningenverstrekking.

Knelpunten bij het aanvraagproces

De aanvraag van de voorzieningen bij gemeenten duurt vaak te lang in verhouding tot de progressiviteit van ALS. Er zijn verschillende knelpunten die dit veroorzaken. Zo moet bijvoorbeeld elke aanpassing op een voorziening opnieuw worden aangevraagd. Een ander probleem is dat patiënten met veel verschillende instanties te maken hebben. Ook worden regelmatig niet passende voorzieningen geleverd. Dit neemt extra tijd in beslag, wat frustraties oplevert. Bij de levering worden voorzieningen regelmatig verkeerd ingesteld of slechts vluchtig uitgelegd door leveranciers, waardoor lichamelijke klachten en gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Daarnaast worden afspraken van leveranciers niet altijd nagekomen. Ook ontbreekt regelmatig medische en/of technische kennis bij gemeenten en leveranciers.

Doordat de voorzieningen die nodig zijn afwijken van het standaard pakket van de gemeente, ervaren deskundigen dat aanvragen langer duren. Ergotherapeuten proberen de voorzieningen zo vroeg mogelijk aan te vragen. Als de voorziening op het moment van de aanvraag gezien de fase van de ziekte nog niet nodig is, wordt deze door de gemeente echter vaak niet verstrekt. Er wordt dus niet altijd naar de toekomst van de patiënt gekeken. Dit zorgt voor frustraties niet alleen bij de patiënt, maar ook bij de ergotherapeut.

Kansen om het aanvraagproces te versnellen

ALS-patiënten stellen het op prijs als de ergotherapeut een coördinerende rol vervult en zich proactief opstelt. Deskundigen noemen het belang van een goede samenwerking om de aanvraag van voorzieningen efficiënt(er) te laten verlopen. De geïnterviewde gemeenten hadden geen standaard procedure bij het behandelen van aanvragen bij progressieve ziekten, maar doen hun best deze snel in behandeling te nemen en rekening te houden met alle factoren die een rol spelen bij de aanvraag.

Om eenheid te creëren in het proces is het aan te bevelen dat er een landelijk protocol wordt opgesteld en ingevoerd.

Verschillende gemeenten zijn bezig met het opzetten van een protocol voor de verstrekking van WMO voorzieningen bij progressieve aandoeningen. Belangrijk is dat gemeenten voor zichzelf in kaart brengen hoe het ALS-traject verloopt, waarbij duidelijk wordt welke voorzieningen en begeleiding nodig is en wat de kosten zijn, waardoor een betere samenwerking tussen de verschillende partijen kan ontstaan. Ook zorgt dit voor een snellere afhandeling. Om eenheid te creëren in het proces is het aan te bevelen dat er een landelijk protocol wordt opgesteld en ingevoerd.

Volledige artikel

Lees het volledige artikel van de studenten ergotherapie in het tijdschrift Ergotherapie Magazine (klik op onderstaande afbeelding).

Artikel_ergoMagazine

Meer informatie

Lees meer webartikelen van het ALS Centrum over hulpmiddelen en voorzieningen:

Jonna Parren
  • ergotherapeut, UMC Utrecht

Ik ben ergotherapeut in het ALS-behandelteam van het UMC Utrecht en werk aan het Virtuele huis met hulpmiddelen voor mensen met ALS, PSMA en PLS.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.