Levals studie – fase 2a geneesmiddelenonderzoek

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2021

Het ALS Centrum op het UMC Utrecht is een van de deelnemende centra aan de internationale geneesmiddelenstudie Levals. Dit is een fase 2 studie naar het effect van Levosimendan (ODM-109) op de ademhaling en spierkracht bij ALS. De inclusie van patiënten voor de Levals studie is sinds 15 juli 2016 gesloten.

Doel van het geneesmiddelenonderzoek naar Levosimendan (ODM-109)

Het doel van de Levals studie is de veiligheid en werkzaamheid van ODM-109 na te gaan en ook hoe goed het wordt verdragen door patiënten met ALS. Daarnaast bekijken we welk effect ODM-109 heeft op uw ademhaling en op de knijpkracht van de hand. We meten welke hoeveelheid van ODM-109 in de bloedsomloop terechtkomt en hoe lang het duurt voordat het uit het lichaam is verdwenen. Ook verzamelen we informatie over mogelijke bijwerkingen van ODM-109.

Studieopzet

Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, cross-overonderzoek bestaande uit 3 perioden. Alle deelnemende patiënten krijgen gedurende een bepaalde periode het onderzoeksgeneesmiddel ODM-109.

In onwillekeurige volgorde krijgt elke deelnemer een placebo, ODM-109 dosering 1 mg, ODM-109 dosering 2 mg. Gevolgd door een open-label periode van 6 maanden waarin u indien gewenst en kosteloos ODM-109 1 mg krijgt. Als u riluzole gebruikt dan kunt u dit tijdens de duur van de studie gewoon blijven gebruiken.

Alle deelnemende patiënten krijgen gedurende een bepaalde periode het onderzoeksgeneesmiddel ODM-109.

Criteria

Er zijn criteria vastgesteld voor deelname aan de Levals studie. De belangrijkste criteria zijn:

  • Uw longfunctie is minimaal 60% en maximaal 90%
  • De symptomen van ALS zijn minimaal 12 maanden aanwezig en maximaal 48 maanden
  • U heeft op dit moment geen voedingssonde

Alle bij TRICALS (www.tricals.org) geregistreerde ALS-patiënten die het ALS Centrum Nederland als voorkeurscentrum hebben ingesteld zijn per email nieuwsbrief over deze studie geïnformeerd. Er konden bij het ALS Centrum op het UMC Utrecht in totaal vijf ALS-patiënten aan deze studie deelnemen.

Resultaten

Lees het nieuwsbericht over de resultaten van deze studie.

Drs. Tommy Bunte Msc.
  • physician assistant i.o., UMC Utrecht

Samen met de onderzoeksverpleegkundigen begeleid ik als physician assistant de ALS-patiënten tijdens medicijnonderzoeken. Dit om een nieuwe behandeling te vinden voor de ziekte ALS.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.