Mogelijkheden voor orgaan- en weefseldonatie na overlijden

Laatst bijgewerkt op 2 juni 2022

Veel mensen met ALS, PSMA en PLS denken na over de laatste fase van hun leven en wat hun wensen daarover zijn. Sommigen hebben ook de vraag wat er mogelijk is met hun lichaam na overlijden. Vaak komt deze vraag voort uit de wens om anderen te helpen of om iets bij te kunnen dragen aan de wetenschap.

Orgaan- en weefseldonatie voor transplantatie

Eén van de mogelijkheden is orgaan- en weefseldonatie voor transplantatie. Hierbij ontvangt een ander persoon een orgaan of weefsel. Orgaan- en weefseldonatie is bij wet geregeld. De veranderde donorwetgeving per 1 juli 2020 is ook voor mensen met ALS, PSMA en PLS van toepassing. Welke organen en weefsels mensen kunnen doneren wordt beoordeeld door de Nederlandse Transplantatie Stichting. Voor mensen met ALS, PSMA en PLS is orgaandonatie wel mogelijk maar weefseldonatie niet. Orgaandonatie is alleen mogelijk als iemand in het ziekenhuis overlijdt.

Ter beschikking stellen van het lichaam aan de wetenschap

Bij het ‘ter beschikking stellen van het lichaam aan de wetenschap’ wordt het lichaam gebruikt voor algemeen onderzoek en/of onderwijs aan geneeskundestudenten. Het wordt dus niet voor onderzoek naar ALS, PSMA en PLS gebruikt. Het lichaam wordt eigendom van de afdeling anatomie van het ziekenhuis waaraan het lichaam gedoneerd is. Het lichaam kan niet begraven of gecremeerd worden.

Iemand kan zijn/haar lichaam ter beschikking stellen aan een ziekenhuis in de buurt. Op de site over lichaamsdonatie zijn deze ziekenhuizen te vinden. Veel ziekenhuizen hebben een te groot aanbod waardoor aanmelding vaak (tijdelijk) niet mogelijk is. Dit staat op de site van het desbetreffende ziekenhuis vermeld.

Van belang bij de overwegingen

Het is bij al deze mogelijkheden belangrijk om een goede afweging te maken of de gevolgen van een wens met betrekking tot donatie passen bij de manier waarop iemand afscheid wil nemen van het leven en van de naasten en waarop de naasten afscheid willen nemen. Bespreek daarom deze wens altijd met uw naaste.

 

 

Nienke de Goeijen
  • Verpleegkundig Specialist, UMC Utrecht

Ik ben werkzaam als verpleegkundig specialist op de ALS poli

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.