Naltrexon bij ALS: de visie van het ALS Centrum

Laatst bijgewerkt op 19 februari 2018

Naltrexon is een medicijn dat wordt gebruikt bij het afkicken van alcohol verslaving en verslaving aan opioïden (morfine-achtige) medicatie. Mogelijk heeft het medicijn ook een positief effect op de werking van het afweersysteem. Er is echter geen aanleiding om te veronderstellen dat naltrexon positieve effecten zou hebben bij ALS.

Naltrexon vermindert de behoefte aan alcohol en opiaten van verslaafden. Naltrexon laat het lichaam meer endorfines (geluksstofjes) aanmaken. Deze werking op het opioïde systeem zou eventueel meer effecten kunnen hebben. Er is bijvoorbeeld bewijs voor een effect op het afweersysteem, maar hoe dit precies werkt is nog onbekend. Door dit effect op het afweersysteem gebruiken sommige patiënten met ziekten van het afweersysteem, zoals de ziekte van Crohn of multipele sclerose (MS), een lage dosis naltrexon (LDN). Er is echter op dit moment onvoldoende bewijs voor naltrexon als toepassing bij ziekten van het afweersysteem (auto-immuun ziekten).

ALS is een ziekte waarbij meerdere oorzaken worden verondersteld. Een daarvan is mogelijk een stoornis in het afweersysteem. Eerdere studies met medicijnen die het afweersysteem onderdrukken waren helaas zonder effect op het ziektebeloop. Daarom ligt het niet voor de hand om te veronderstellen dat (low-dose) naltrexon een positief effect heeft op de ziekte ALS. Er is ook geen bewijs voor beschermend effect van naltrexon op de zenuwcellen die zijn aangedaan bij ALS. Er wordt zelfs in sommige wetenschappelijke studies geschreven over een nadelig effect. Er zijn geen geneesmiddelenstudies naar het effect van naltrexon bij mensen met ALS uitgevoerd. Op de site “patients like me” rapporteren sommige patiënten een positief effect, maar dit is niet controleerbaar. Naltrexon kan bijwerkingen hebben, vooral misselijkheid en overgeven, spierkrampen, flauwvallen, sufheid en afname van de eetlust. Bij hogere doseringen kan schade aan de lever ontstaan. Het is niet met zekerheid te zeggen dat naltrexon veilig is voor mensen met ALS, omdat dit onvoldoende is onderzocht. Er zijn op dit moment geen studies officieel geregistreerd naar het effect van naltrexon bij mensen met ALS. Meer informatie en onderbouwing voor deze visie staat in een artikel van een internationale groep experts genoemd ALS Untangled.

Samenvattend is er nog geen bewijs voor het gebruik van low-dose Naltrexon bij ALS-patiënten en zijn er meer studies nodig om te bepalen of low-dose Naltrexon nuttig is voor patiënten met ALS.

Drs. Ruben Van Eijk
  • arts-onderzoeker, UMC Utrecht

Ik richt mij op de opzet, uitvoering en analyse van patiëntgebonden onderzoek met als doel nieuwe behandelstrategieën te ontwikkelen voor ALS

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.