Nuedexta naast pseudobulbair affect mogelijk effectief voor bulbaire symptomen ALS

Laatst bijgewerkt op 27 maart 2018

Het goedgekeurde medicijn Nuedexta (dextrometmorphan/kinidine) vermindert dwanglachen en dwanghuilen (pseudobulbair affect) bij ALS. Een recente studie toont daarnaast tijdelijke verbeteringen in spreken, slikken en speekselvloed. 

Een deel van de ALS-patiënten heeft last van buien van ongecontroleerd lachen, huilen of gapen, ook wel genoemd pseudobulbair affect. Ongecontroleerd lachen en huilen kan ook voorkomen bij andere neurologische aandoeningen zoals MS, Parkinson en Alzheimer. Nuedexta heeft een bewezen positief effect op dwanglachen en dwanghuilen [1-5]. Een recente Amerikaanse studie [6] toont daarnaast ook tijdelijke, kleine verbeteringen in de bulbaire symptomen spreken, slikken en speekselvloed.

Opzet van de trial

Zestig ALS-patiënten werden willekeurig ingedeeld in een van de twee groepen: een groep patiënten die Nuedexta kreeg en een groep patiënten die een placebo (nepmedicijn) kreeg. De uitkomsten van de twee groepen zijn vergeleken. De primaire uitkomstmaat was een vragenlijst naar bulbaire klachten, de CNS-BFS (The center for Neurologic Study-Bulbar Function Scale). De secundaire uitkomstmaten waren de tijd van spreken en slikken en de ALSFRS-R vragenlijst voor fysiek functioneren.

Resultaten

Na gebruik van Nuedexta was er een positieve tendens zichtbaar, met verbetering van spreektempo, slikken en vermindering van speekselvloed. Er was een significant verschil op de CNS-BFS vragenlijst naar bulbaire klachten tussen de groep patiënten die Nuedexta kreeg vergeleken met de placebogroep. Ook op elk van de subdomeinen (speekselvloed, spreken en slikken) van deze schaal was een significant effect. Tenslotte was er een significant effect op het subdomein voor bulbaire klachten van de ALSFRS-R.

Conclusie

Nuedexta is een bewezen effectief medicijn voor pseudobulbair affect (dwanglachen en dwanghuilen) bij ALS. Daarnaast lijkt er een bescheiden, tijdelijk behandeleffect te zijn op bulbaire symptomen bij ALS.

Nuedexta of het alternatief voor Nuedexta kan worden voorgeschreven voor pseudobulbair affect (dwanglachen en dwanghuilen) bij ALS. Eventueel kan het ook worden voorgeschreven bij bulbaire symptomen zonder aanwezigheid van pseudobulbair affect.

Beschikbaarheid

Nuedexta is in Europa helaas niet beschikbaar. Er is wel een alternatief voor Nuedexta beschikbaar, namelijk het los combineren van de werkzame stoffen: dextromethorfan en kinidine. Dit alternatief heeft in principe dezelfde werkzaamheid. Lees meer over het alternatief voor Nuedexta.

Nuedexta is in 2013 goedgekeurd door de EMA (European Medicines Agency), maar deze marktautorisatie is teruggetrokken op verzoek van de farmaceut (Jenson Pharmaceutical Services Limited). Het middel is daardoor niet toegestaan op de Europese markt en wordt door de farmaceut in Europa helaas niet geleverd.

Bestellen van Nuedexta vanuit de Verenigde Staten is mogelijk via ALS Worldwide (info@alsworldwide.org). ALS Worldwide stuurt dan formulieren die de patiënt zelf of met hun arts in moeten vullen. Deze route is echter kostbaar en wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Patiënten moeten de Nuedexta dus zelf bestellen en betalen. De patiënt kan met hulp van de revalidatiearts van zijn/haar ALS behandelteam wel een verzoek tot vergoeding doen bij de medisch adviseur van de ziektekostenverzekering van patiënt. De meeste patiënten verkiezen echter in verband met de kosten het alternatief voor Nuedexta, waarbij dextromethorfan uit hoestdrank wordt gecombineerd met bij de apotheek bestelde kinidine.

Referenties

  1. Pioro EP. Review of Dextromethorphan 20 mg/Quinidine 10 mg (NUEDEXTA(®)) for Pseudobulbar Affect. Neurol Ther. 2014 Jun 17;3(1):15-28. doi: 10.1007/s40120-014-0018-5.
  2. Schoedel KA, Morrow SA, Sellers EM. Evaluating the safety and efficacy of dextromethorphan/quinidine in the treatment of pseudobulbar affect. Neuropsychiatr Dis Treat. 2014 Jun 26;10:1161-74. doi: 10.2147/NDT.S30713.
  3. Pioro E.P. et al. Dextromethorphan plus ultra low-dose quinidine reduces pseudobulbar affect. Ann. Neurol. 2010;68:693-702.
  4. Brooks B.R. et al. Treatment of pseudobulbar affect in ALS with dextromethorphan/quinidine: a randomized trial. Neurology. 2004;63(8):1364-70.
  5. Smith et al. Neurology 76 (Suppl4): A 48, 2011
  6. Smith R, et al. G.Enhanced Bulbar Function in Amyotrophic Lateral Sclerosis: The Nuedexta Treatment Trial.  Neurotherapeutics. 2017 Jul;14(3):762-772.
Drs. Esther Kruitwagen
  • Coordinator voor implementatie innovatie in zorgnetwerk, ALS zorgnetwerk nederland en ALS zorg team, UMC Utrecht

Ik ben revalidatiearts in het ALS behandelteam van het UMC Utrecht en doe onderzoek naar kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van patiënten.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.