Presentaties ALS Congres 2017

Laatst bijgewerkt op 17 februari 2022

Plenaire lezingen

Samenvattingen van alle plenaire lezingen ALS Congres 29092017

Kwaliteit en innovatie in het ALS Zorgnetwerk – drs. Esther Kruitwagen, revalidatiearts ALS Centrum Nederland, UMC Utrecht

Plenair1_presentatie Esther Kruitwagen

Erfelijkheidsadvisering en genetisch testen bij ALS-patiënten en familieleden
Dr. Eva Brilstra, klinisch geneticus gespecialiseerd in ALS, UMC Utrecht

Plenair2_Eva Brilstra_erfelijkheidsadvisering

Alles wat u moet weten over gedeelde besluitvorming bij ALS
Prof. dr. Ellen Smets, hoogleraar medische communicatie AMC

Plenair3_EllenSmets_Gedeeldebesluitvorming

Effecten van fysieke training bij ALS (resultaten FACTS-2-ALS studie)
Drs. Annerieke van Groenestijn, revalidatiearts AMC en promovendus UMC Utrecht

Plenair4_AnneriekevanGroenestijn_fysieke training

eHealth in ALS zorg
Prof. dr. Anne Visser, revalidatiearts ALS Centrum, UMC Utrecht Hersencentrum

Plenair5_AnneVisser_Pitch_Ehealth in ALS zorg 

Risicofactoren in de omgeving voor ALS (PAN-studie)
Dr. Susan Peters, epidemioloog, post doc ALS Centrum UMC Utrecht

Plenair6_SusanPetersPANpitch_29092017

Kracht door samenwerking
Drs. Jan Kramer, ALS Patients Connected & Gorrit-Jan Blonk, Stichting ALS Nederland

Plenair7_ALS Wereld en ALS Nederland

Chronische beademing bij ALS – hoe krijgen wij het beter?
Prof. dr. Peter Wijkstra, longarts CTB Groningen

Plenair8_NIV bij ALS 2017

Multidisciplinaire Richtlijn ALS: ergotherapie, fysiotherapie en logopedie: een update
Dr. Anita Beelen, projectleider Revisie multidisciplinaire ALS richtlijn, AMC

Plenair9_AnitaBeelen_ALS Richtlijn 29092017

Ontwikkelingen in ALS onderzoek, richting precision medicine met project TryMe
Prof. dr. Leonard van den Berg, neuroloog, coördinator ALS Centrum Nederland

LvB_TryMe_trials

Workshopronde 1

1A Prognostisch model ALS, voorspelling van individuele levensverwachting
Drs. Henk-Jan Westeneng, artsonderzoeker, Prof. dr. Leonard van den Berg ALS Centrum UMC Utrecht

ALS_congres_presentatie Westeneng

1B Spirometrie: Uitvoering van FVC en PCF
Kim Holtmaat, verpleegkundig specialist, Drs. Tommy Bunte, onderzoeksverpleegkundige, Drs. Japie Bakers, fysiotherapeut, ALS Centrum UMC Utrecht, Michiel Biever, fysiotherapeut Sophia
Revalidatie Den Haag

Workshop1B_spirometrie_FVC

1C Airstacken om longvolume te behouden
Carine Roos, logopedist ALS Centrum, Marleen Oostra, Digna van Geest, Njinda Deurwaarder, CTB verpleegkundigen UMC Utrecht, Trees Spendel, fysiotherapeut Sophia Revalidatie Den Haag

Workshop1C_airstacken CTB-ALS Centrum

1D De beste thuiszorg bij ALS en optimale afstemming met het regionale ALS behandelteam
Martine Sotthewes & Marga Jeuken, ALS thuiszorgteam TVN-zorgt, Jessica ten Broek Pastoor– physician assistant Yolanda van den Elzen, Maaike van Asperen, ergotherapeuten ALS behandelteam Radboudumc

Workshop1D_De beste thuiszorg bij ALS

1E Ergotherapie richtlijn voor patiënten met ALS/PSMA/PLS; knelpuntenanalyse en wetenschappelijk bewijs
Dr. Anita Beelen, senior onderzoeker, Dr. Huub Creemers, ergotherapeut en onderzoeker ALS Centrum AMC

Workshop1E_ALS Richtlijn 29 september 2017

1F ECAS training, meting van cognitieve en gedragsmatige symptomen
Dr. Carin Schröder, psycholoog en senior onderzoeker, Dr. Tanja Nijboer, neuropsycholoog & senior onderzoeker, Revalidatie UMC Utrecht, ALS Centrum Nederland

ALScongres_29september2017_ECAS

1G ‘Als het in de familie zit: de impact van een erfelijke aanleg. Over de complexiteit van verschillende perspectieven en persoonlijke keuzes
Nanny van den Boogaard – van der Put & Sanne Stehouwer, Maatschappelijk werker afdeling Medische Genetica UMC Utrecht

workshop 1G ALS het in de familie zit

1H Vraag en antwoordsessie aanvragen hulp, zorg & verpleging thuis en 24- uurs zorg
Ricardo Bronsgeest, belangenbehartiger Spierziekten Nederland

Workshop1_H_hulp zorg en verpleging

1J Aanpassingen op maat bij hulpmiddelen, zoals communicatie apparatuur en omgevingsbediening
Roy van Klooster, adaptatietechniek, De Hoogstraat Revalidatie

Workshop1J_Aanpassingen op maat

Workshopronde 2

2A Effecten van fysieke training bij ALS (resultaten Facts2ALS-studie) en uitleg over ademspiertraining (IMT) bij ALS
Drs. Annerieke van Groenestijn, revalidatiearts Drs. Japie Bakers, fysiotherapeut, afdeling revalidatiegeneeskunde UMC Utrecht

Workshop2A_Fysieke training en ademspiertraining

2B Airstacken om longvolume te behouden
Carine Roos, logopedist ALS Centrum, Marleen Oostra, Digna van Geest, Njinda Deurwaarder, CTB verpleegkundigen UMC Utrecht, Trees Spendel, fysiotherapeut Sophia Revalidatie Den Haag

Workshop1C_Bach1_Carine_airstacken CTB-ALS Centrum

2C Meerwaarde van ALS-FRS in de klinimetrie van ALS behandelteams, een vragenlijst voor ziekteverloop ALS
Drs. Ruben van Eijk, arts-onderzoeker ALS Centrum UMC Utrecht, Herma Veldsink, arts-ondersteuner Libra revalidatie Eindhoven

Workshop2C_ALSFRS-R RubenvanEijk_sept2017

Workshop2C_gebruik ALSFRS-R bij_Libra

2D Palliatieve zorg: Besluitvorming in de palliatieve fase
Marjolein van Meggelen, adviseur palliatieve zorg IKNL en palliatieteam Midden Nederland

Workshop2D_Besluitvorming in de palliatieve fase ALS Congres

2E Mantelzorgers: Hoe kunnen we hen ondersteunen?
Drs. Mia Willems, senior adviseur zorginnovatie, drs. Jessica de Wit, onderzoeker en promovendus, Nanda Helmus, maatschappelijk werker, UMC Utrecht, Maida Robert en Mirjam Hoogland,
mantelzorgmakelaars

Workshop2E_Ondersteuning mantelzorgers

2F Speekselverlies en laryngospasmes bij patiënten met ALS
Drs. Sandra Offeringa, logopedist en spraak- taalpatholoog, ALS Centrum AMC, Drs. Janneke Weikamp, logopedist en spraak- taalpatholoog, RadboudUMC

Workshop2F_speekselvloed en laryngospasme

2G Vraag en antwoord sessie aanvragen hulpmiddelen WMO en Zorgverzekering
Ricardo Bronsgeest, belangenbehartiger Spierziekten Nederland, Bianca Weller, Stichting ALSopdeWeg!

Workshop2G_Hulpmiddelen Wmo en zorgverzekering

2H Sociale netwerkversterking, waaronder netwerkbijeenkomsten om de mantelzorg voor cliënten te versterken
Ada de Gruijter, maatschappelijk werker & Jolanda Kanters, logopedist Revant Revalidatiecentrum Breda

Workshop2H_Villa1_ALS netwerkbijeenkomsten

Danique van der Gaauw, MA
  • Communicatieadviseur, UMC Utrecht

Ik ben als communicatieadviseur voor het ALS Centrum onder andere verantwoordelijk voor het beschikbaar maken van de laatste informatie over ALS, PLS en PSMA voor patiënten en zorgprofessionals.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.