Richtlijn PEG-plaatsing bij ALS

Laatst bijgewerkt op 24 juni 2019

Bij gewichtsverlies en/of slikproblemen is het plaatsen van een percutane encoscopische gastrostomie (PEG)-sonde bij een ALS-patiënt een gebruikelijke medische interventie. Deze richtlijn biedt ondersteuning aan zorgverleners in de klinische besluitvorming voor een veilige PEG-sonde plaatsing bij ALS-patiënten.

De richtlijn is geschreven door specialisten betrokken bij de zorg rond de plaatsing van PEG-sondes. Kritisch commentaar is geleverd door Maag-Darm-Lever artsen, specialisten van het Centrum voor Thuisbeademing en leden van het ALS Centrum, allen met grote ervaring rond de zorg voor ALS-patiënten.

De richtlijn beschrijft de volgende onderwerpen:

  • Indicatie voor de PEG-sonde
  • Procedure
  • Nazorg
  • Complicaties en behandeling

PDF richtlijn

Richtlijn PEG-plaatsing bij ALS

Meer informatie

Lees ook het webartikel van het ALS Centrum over de PEG-sonde en de PRG-sonde.

Kim Holtmaat MSc.
  • verpleegkundig specialist, UMC Utrecht

Als verpleegkundig specialist coördineer en begeleid ik de diagnostiek rond ALS, PLS en PSMA. Daarnaast houd ik mij bezig met deskundigheidsbevordering van zorgverleners en vervul ik een consultatiefunctie voor patiënten en hulpverleners.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.