Stage mogelijkheden

Laatst bijgewerkt op 8 juni 2022

Op het Laboratorium Experimentele Neurologie wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar spier-zenuwziekten waarbij de patiënt centraal staat.

De belangrijkste ziekte waarnaar onderzoek wordt gedaan is Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS). ALS is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen. Deze aandoening leidt tot het onvoldoende functioneren van de spieren. Dat komt doordat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en het onderste deel van de hersenen – de zogenaamde hersenstam – afsterven. Hierdoor komen de signalen vanuit de hersenen niet meer aan bij de spieren. De oorzaak van de ziekte is onbekend. ALS is progressief van aard, dat betekent dat iemand met deze ziekte steeds verder achteruit gaat. Hoe snel dat gaat verschilt per persoon, maar de gemiddelde levensverwachting van een ALS-patiënt is slechts drie tot vijf jaar. Het uitvallen van de ademhalingsspieren is meestal de oorzaak van het overlijden van iemand met ALS.

Naast ALS wordt er onderzoek gedaan naar PLS, PSMA, polyneuropathie en SMA.

Op ons laboratorium ontvangen wij bloed en weefsel van patiënten en controlepersonen, wat de basis vormt voor het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en biomarkers van ALS. Naast isolatie van RNA en DNA uit bloed worden er vanuit huid biopten cellen gekweekt die omgevormd worden tot geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPS-cells).

Er wordt binnen het laboratorium heel breed onderzoek verricht om de oorzaak en het verloop van de ziekte te onderzoeken.

  • Een belangrijk deel van het onderzoek op ons laboratorium zijn de genetische studies, hiervoor worden verschillende technieken gebruikt zoals microarray technologie (zowel genetische als  expressie variatie), sequencen en verschillende vormen van (RT)-PCR.
  • Genetische bevindingen worden gevalideerd in celkweekmodellen waarbij technieken als celtransfecties en siRNA gebruikt worden, daarnaast worden de cellen morfologisch en immunohistochemisch onderzocht op afwijkingen.
  • Daarnaast doen wij ook onderzoek op het niveau van het eiwit (kwantitatieve bepalingen, immuno-precipitaties), met behulp van technieken als ELISA en blotting.
  • Verder wordt er ook epidemiologisch onderzoek gedaan om te onderzoeken of er omgevingsfactoren zijn die mee kunnen spelen in het ontstaan en ziektebeloop van ALS. De Biobank Neuromusculaire Ziekten (NMZ Biobank) is een grootschalig nationaal onderzoek waarbij patiënten en controle personen vragenlijsten invullen over verschillende omgevingsfactoren en hun voedingspatroon.
  • Met behulp van imaging studies worden de hersenen van ALS patiënten en controles in beeld gebracht. Met behulp van MRI wordt de integriteit van het motor netwerk in de hersenen bestudeerd. Zowel structurele en functionele afwijkingen kunnen hiermee in kaart worden gebracht.
  • Voor de analyse van de genetische data, imaging data en epidemiologische data wordt gebruikt gemaakt van bioinformatica.

Binnen al deze verschillende onderwerpen is het mogelijk om op verschillende niveaus een stage opdracht te doen op ons laboratorium.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dr. Joke van Vugt, post doc
E-mail: j.f.a.vanvugt-2@umcutrecht.nl
Telefoonnummer: 088 755 0180

Dr. Joke van Vugt
  • post doc, UMC Utrecht

Ik analyseer genetische data van Project MinE. Ik bestudeer in het bijzonder de precieze veranderingen in de repetitieve sequenties in het DNA, waaronder de repeat in het ALS-gen C9orf72.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.