STRENGTH: Onderzoek naar het ziekteproces van ALS

Laatst bijgewerkt op 21 maart 2018

STRENGTH is een samenwerkingsproject tussen 11 Europese ALS-centra. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar de factoren die de kans vergroten dat iemand ALS ontwikkelt of die het ziekteproces van ALS of de overlevingsduur beïnvloeden. Deze factoren kunnen vervolgens gebruikt worden voor de ontwikkeling van effectieve behandelingen van ALS.

STRENGTH is een samenwerkingsproject van 11 Europese ALS Centra, gefinancierd vanuit het EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND), een initiatief van de Europese Commissie. ALS-centra uit Ierland, Groot-Brittannië, België, Italië, Duitsland, Zwitserland, Zweden, Frankrijk en Nederland doen mee. ALS Centrum Nederland leidt het onderdeel ‘genetica’ binnen het project. De Nederlandse deelname aan het project wordt gesubsidieerd door ZonMw.

kaarjeSTRENGTH

Participating countries in STRENGTH, Survival, Trigger and Risk, Epigenetic, eNvironmental and Genetic Targets for motor neuron Health

Tot nu toe is ALS gezien als een homogene ziekte, dat wil zeggen een ziekte met slechts één oorzaak, en ging men op zoek naar genetische risicofactoren en risicofactoren uit de omgeving. STRENGTH hanteert een nieuwe aanpak. Allereerst worden klinische, laboratorium- en statistische methoden gebruikt om in een grote groep Europese ALS-patiënten subgroepen te identificeren van patiënten met een zelfde ziekteverloop of ziektebeeld. Vervolgens wordt alle informatie over omgevingsfactoren (verkregen door afname van vragenlijsten bij patiënten in heel Europa) en genetische aspecten van deze patiënten bekeken. Op deze manier kan men bestuderen hoe deze factoren samenwerken en ALS veroorzaken, of van invloed zijn op het ziektebeloop.

Bovenstaande verklaart waar de acroniem STRENGTH voor staat: Survival, Trigger and Risk, Epigenetic, eNvironmental and Genetic Targets for motor neuron Health.

STRENGTH gebruikt de bestaande infrastructuur van Euro-MOTOR, een ander samenwerkingsproject van Europese ALS-centra dat vanuit de EU gesubsidieerd wordt. ALS Centrum Nederland is de coördinator van Euro-MOTOR. Dankzij de infrastructuur van Euro-MOTOR kunnen de grote datasets met omgevingsfactoren gemakkelijk verzameld worden in Europa. Ook resultaten van het Europese project SOPHIA worden gebruikt. Het verzamelen van alle data gaat in heel Europa op dezelfde manier dankzij de protocollen die ontwikkeld zijn binnen SOPHIA. Dit zorgt ervoor dat alle data goed vergelijkbaar zijn.

Uiteindelijk moet alles leiden tot de ontdekking van nieuwe farmaceutische aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een behandeling voor ALS.

Drs. Evelijn Zeijdner
  • projectcoördinator, UMC Utrecht

Ik coördineer project MinE, een wereldwijd onderzoek naar de genetische oorzaak van ALS, en TRICALS, het platform voor meer geneesmiddelenonderzoek voor ALS

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.