Tillift

Laatst bijgewerkt op 28 maart 2018

Een tillift is een hulpmiddel voor mensen die niet of nauwelijks meer kunnen staan en bijvoorbeeld niet meer zelfstandig vanaf het bed in een rolstoel kunnen komen. Een tillift tilt je omhoog en iemand rijdt je vervolgens naar de plek waar je (rol)stoel staat.

Er zijn een actieve tilliften voor mensen die met hulp nog een beetje kunnen staan. Als het niet meer mogelijk is om te staan biedt een passieve tillift uitkomst.

Actieve tillift

Deze lift is bedoeld voor mensen die niet meer genoeg hebben aan de hulp van iemand anders om zich te verplaatsen of als dit voor jou of de hulp te belastend is. Je moet nog enige spierkracht in de schoudergordel hebben.

Je krijgt een band onder de oksels door (over de rug ter hoogte van de overgang onderrug naar schouderbladen). De band wordt aan de tillift bevestigd en de patiënt wordt met de tillift tot een staande positie gebracht. De voeten staan op een plateau dat vastzit aan de lift en de knieën komen tegen een gepolsterde kniesteun die op de lift vast zit. De actieve tillift is verrijdbaar en kan op de rem gezet worden.

patiententillift, mobiel, actief

Voorbeeld van een actieve tillift

Lees meer over actieve tilliften en vergelijk verschillende merken op www.hulpmiddelenwijzer.nl

Passieve tillift

Een passieve tillift wordt gebruikt wanneer je niet kan staan en ook niet met hulp van iemand of met actieve tillift. Of als dit te belastend is voor jou of de (mantel)zorg. In een passieve tillift wordt je opgetild met behulp van een tilband/tilmat. De passieve tillift is verrijdbaar en kan op de rem gezet worden. Het is verstandig een lift met  elektrisch vierpunts-kanteljuk te gebruiken. Hierdoor wordt je beter in positie gebracht in de stoel of het bed waarheen je getild wordt.

patiententillift, mobiel, draagband

Voorbeeld van een passieve tillift

Lees meer over passieve tilliften en vergelijk verschillende types passieve tilliften op www.hulpmiddelenwijzer.nl.

Voordelen Aandachtspunten
Ergonomisch tillen voor zorgverlener Hulp van een ander nodig om je te verplaatsen
Veilige verplaatsing Groot apparaat in huis

Aanvragen van een tillift

Het aanvragen van een tillift gebeurt bij de gemeente.

De gemeente heeft met leveranciers een contract afgesloten. Het is goed om na te gaan welke regels de gemeente nastreeft. Deze kunnen namelijk verschillen per gemeente. Tijdens een passing wordt gekeken welke tillift aan de eisen voldoet.

De betrokken leverancier stelt vaak de indicatie, samen met de gemeente. De ergotherapeut kan inhoudelijk ondersteunen in het proces, maar is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van het product. Die verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente.

Jonna Parren
  • ergotherapeut, UMC Utrecht

Ik ben ergotherapeut in het ALS-behandelteam van het UMC Utrecht en werk aan het Virtuele huis met hulpmiddelen voor mensen met ALS, PSMA en PLS.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.