Tips voor Leveranciers bij ALS

Laatst bijgewerkt op 21 maart 2018

In dit artikel worden een aantal tips besproken waar een leverancier rekening mee kan houden bij de passing en levering van een hulpmiddel of voorziening aan een ALS-patiënt. Dit zijn algemene tips en moet niet gezien worden als vaste richtlijn. 

Belangrijk is om goed te luisteren en aan te sluiten bij de wensen van de ALS-patiënt.

Items om rekening mee te houden bij plannen van een passing:

 • Houdt rekening met de hulpvraag van de ALS-patiënt.
 • Plan ruim de tijd voor een passing, om zo de verschillende opties goed te bespreken.
 • Informeer of er problemen zijn met spreken en plan extra tijd om zo ook de patiënt erbij te betrekken.
 • Overleg met de patiënt wat een prettig tijdstip is voor een passing (rekening houden met ADL-zorg).
 • Als er vooraf onduidelijkheden zijn, contact opnemen met behandelend therapeut.
 • Als spreken moeizaam is, gebruik email (in overleg met de ALS-patiënt)
 • Schijf de gemaakte afspraken op voor de ALS-patiënt zodat deze het later nog een keer kan nalezen.
 • Overleg met de behandelend therapeut als er hulpmiddelen zijn die ook van toepassing zouden kunnen zijn en die niet aangevraagd zijn.

In het revalidatiecentrum wordt gewerkt met een programma van eisen.

Aanvraag voorzieningen – Programma van eisen – uitgangspunten

Er is een onderscheid in een voorlopig PVE en een definitief PVE. Dit heeft een aantal voordelen:

 1. De procedure wordt niet opgehouden omdat de behandelaars het totale PVE nog niet rond hebben.
 2. De gemeente en leverancier worden niet pas ingeschakeld als het hele plaatje rond is; problemen, gemaakte keuzes en motivaties zullen beter gedeeld en begrepen worden.
 3. Gemeente en leverancier kunnen alvast aan de slag met het plannen van de passing en het zo nodig bestellen van de pasvoorziening.
 4. Gemeente houdt de verantwoordelijkheid over het advies.

Voorlopig PVE

Grote lijnen en doel is dat leverancier juiste pasvoorziening meeneemt; Het voorlopig PvE wordt aan de revalidant op papier meegegeven.

 • Bij de passing neemt de leverancier een voorziening mee waarmee een efficiënte passing gedaan kan worden.
 • Het voorlopig PVE kan beknopt zijn en is relatief vroeg in de revalidatie op te stellen.
 • De ALS-patiënt moet tijdens de passing plaats kunnen nemen in/op de voorziening en het zodanig kunnen uitproberen dat er een uitspraak gedaan kan worden over de uiteindelijke voorziening.
 • Denk bijvoorbeeld aan: rolstoel, lichtgewicht en opklapbaar en de globale maatvoering, en daarbij de motivatie/argumentatie c.q. omschrijving functioneren in relatie tot het PVE. Dit geef je aan de revalidant die het aan de gemeente kan geven (of je mailt dit naar de gemeente i.o.m. de revalidant).

Definitief PVE

Uitkomst van de verdere bevindingen vanuit de revalidatie; checklijst voor tijdens de passing.

 • Het definitieve PVE moet je zien als checklijst voor de ALS-patiënt en de behandelaar, zodat er tijdens de passing niets vergeten wordt. Het definitieve PVE wordt gaandeweg de behandeling steeds duidelijker.
 • Hiervoor kun je het PVE-format gebruiken wat in het Handboek Voorzieningen te vinden is. De behandelaar geeft dit aan de revalidant voor de passing.
 • Bij de passing zelf zal de patiënt en de behandelaar duidelijk moeten hebben aan welke eisen de definitieve voorziening moet voldoen. De revalidant moet bv vóór de passing wél weten/ervaren hebben dat opklapbare voetsteunen nodig zijn om de transfer over stand goed te kunnen maken.
 • Het is niet altijd noodzakelijk om het definitieve PVE helemaal op papier uit te werken voor de ALS-patiënt , bijvoorbeeld als de behandelaar zelf bij de passing bent, of wanneer de ALS-patiënt precies weet wat hij wil. Voor de behandelaar kan het handig zijn om het PVE bij de hand te hebben, zodat je niets vergeet. Maak hierover zelf afspraken met de revalidant.
 • Het definitieve PvE hoeft niet naar de gemeente te worden gestuurd, omdat het puur dient als checklijst voor jezelf en de revalidant.

Kijk voor een nadere uitleg van de taken van de gemeente, leverancier en behandelaars naar het infoblad 201506_Wie doet Wat WMO

Bekijk ook voorbeelden van programma’s van eisen.

Jonna Parren
 • ergotherapeut, UMC Utrecht

Ik ben ergotherapeut in het ALS-behandelteam van het UMC Utrecht en werk aan het Virtuele huis met hulpmiddelen voor mensen met ALS, PSMA en PLS.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.