TRICALS-Reactive: Betere geneesmiddelenstudies door innovatieve software

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2021

Medicijnstudies zijn niet alleen langdurig en kostbaar, maar ook erg belastend voor patiënten o.a. wegens het gebruik van nepmedicijnen (placebo) en veel ziekenhuisbezoeken. Doordat veel medicijnstudies naar ALS in de afgelopen 20 jaar niet succesvol waren, realiseren artsen en onderzoekers zich dat er drastische veranderingen nodig zijn om sneller, beter en goedkoper medicijnstudies te kunnen uitvoeren. Daarom start het ALS Centrum met het project TRICALS-Reactive. Dit project heeft als belangrijkste doel om innovatieve studie methodes te ontwikkelen en breed toegankelijk te maken voor onderzoekers.

Veel medicijnstudies maken gebruik van achterhaalde of niet gecontroleerde methoden

Door het ontbreken van richtlijnen voor medicijnstudies blijven veranderingen aan de manier waarop dit onderzoek uitgevoerd wordt (methode) uit: veel medicijnstudies zijn daarom nog steeds gebaseerd op achterhaalde methoden. Zorgwekkender zijn de medicijnstudies die weliswaar nieuwe of innovatieve methoden gebruiken, maar dat die methoden niet gecontroleerd zijn of ze ook meten wat ze moeten meten. Zo kan het zijn dat sommige van deze “innovatieve” medicijnstudies niet in staat zijn om de werkzaamheid van een medicijn te meten. Patiënten worden in die gevallen onnodig blootgesteld aan placebo of schadelijke experimenten. Dit zijn zorgwekkende ontwikkelingen en leiden op den duur tot nog meer negatieve uitkomsten van medicijnstudies.

Innovatie in medicijnstudies noodzakelijk om onderzoek te versnellen

Negatieve medicijnstudies zijn niet alleen demotiverend voor farmaceutische bedrijven die medicijnen ontwikkelen, maar kunnen er ook toe leiden dat minder patiënten willen deelnemen aan toekomstige studies.

Ruben van Eijk, onderzoeker TRICALS-Reactive: “Met project TRICALS-Reactive willen we een verandering bewerkstelligen in de manier waarop we medicijnstudies uitvoeren om zo sneller een medicijn tegen ALS te ontwikkelen”

Al deze factoren kunnen uiteindelijk negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van ALS medicijnen. Veranderingen in medicijnstudies voor ALS zijn daarom noodzakelijk. Het vernieuwen en verbeteren van de manier waarop medicijnstudies worden ingericht heeft voordelen voor patiënten, onderzoekers, de farmaceutische industrie en geldschieters. Innovatieve methoden kunnen het aantal patiënten dat placebo krijgt verkleinen, het aantal ziekenhuisbezoeken verminderen, de duur van het onderzoek verkorten en de kosten verminderen. Op die manier kan onderzoek naar medicijnen voor ALS dus enorm worden versneld.

Innoveren in methoden vereist gespecialiseerde kennis

Het optimaliseren van methoden voor medicijnonderzoek vergt zeer gespecialiseerde kennis dat het gebruik van die innovatieve methoden bemoeilijkt. Om deze reden is het ALS Centrum nu met TRICALS-Reactive begonnen met het ontwikkelen van een platform dat niet alleen het initiatief neemt in het opzetten van medicijnstudies, maar er ook voor zorgt dat verbeteringen en vernieuwingen daadwerkelijk gebruikt worden in de praktijk.

Verandering door optimale combinatie van expertises

Het platform bundelt de praktijkkennis van het ALS Centrum in het uitvoeren van medicijnstudies met de theoretische kennis van Julius Clinical van het ontwikkelen van methodiek voor medicijnstudies. Door optimaal gebruik te maken van gegevens uit eerdere onderzoeken, patiënten data, het internationale ENCALS netwerk en het TRICALS platform, hopen we een verandering te bewerkstelligen in toekomstige medicijnstudies.

TRICALS-reactive maakt gebruik van een data-gedreven aanpak om de verschillende onderdelen van medicijnonderzoek-methodes te verbeteren.

Gespecialiseerde kennis toegankelijk maken om medicijnen sneller te ontwikkelen

De uitkomsten van dit project zullen vertaald worden naar toegankelijke software, zodat alle partijen die medicijnonderzoek doen ook altijd de meest innovatieve methodiek kunnen toepassen. Zo hopen we met project TRICALS-Reactive een verandering te bewerkstelligen in de manier waarop we efficiënt medicijnstudies uitvoeren om zo een versnelling aan te brengen in de ontwikkeling van een medicijn tegen ALS.

Het project TRICALS-Reactive wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting ALS

Drs. Ruben Van Eijk
  • arts-onderzoeker, UMC Utrecht

Ik richt mij op de opzet, uitvoering en analyse van patiëntgebonden onderzoek met als doel nieuwe behandelstrategieën te ontwikkelen voor ALS

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.