TRICALS: online platform voor ALS medicijnstudies

Laatst bijgewerkt op 20 juni 2019

TRICALS, voluit het Treatment Research Institute for the Cure of ALS, is het Europese trial netwerk. TRICALS biedt een online platform waar mensen met ALS zich kunnen registreren voor deelname aan medicijnonderzoek. Dit biedt farmaceuten een overzicht van Europese patiënten die willen deelnemen. TRICALS verbindt op deze manier patiënten met de ALS centra in academische ziekenhuizen en de farmaceutische industrie.

Mensen met ALS verdienen een effectieve behandeling en snellere toegang tot nieuw te ontwikkelen medicijnen. Daarom is TRICALS opgezet. Patiënten die zich registreren bij TRICALS krijgen informatie over nieuw geneesmiddelenonderzoek (ook wel ‘trials’ genoemd). Doordat de patiënten zich hebben geregistreerd kunnen farmaceutische bedrijven snel patiënten vinden voor nieuwe studies. De deelname aan een onderzoek zal in Nederland meestal gewoon via ALS Centrum Nederland verlopen.

Geneesmiddelenonderzoek geeft mensen met ALS de mogelijkheid om bij te dragen aan het vinden van een oplossing voor deze ziekte.

Evelijn Zeijdner, project coördinator ALS Centrum Nederland: “Veel mensen met ALS willen graag meedoen aan geneesmiddelenonderzoek. Het geeft hen hoop en het de mogelijkheid om bij te dragen aan het vinden van een oplossing voor deze ziekte. Maar er is nog niet genoeg geneesmiddelenonderzoek voor alle patiënten die willen meedoen. Voor farmaceuten is juist het overzicht van de geïnteresseerde patiënten belangrijk. Voor hen wordt zo zichtbaar dat er veel patiënten bereid zijn om mee te doen en dat deze patiënten geïncludeerd kunnen worden door ALS centra verspreid over Europa. Dat vergroot de kans dat een farmaceutisch bedrijf een nieuwe trial voor ALS aandurft.”

Registratie bij TRICALS

Mensen met ALS, PLS en PSMA in Nederland en België kunnen zich registreren als geïnteresseerde voor geneesmiddelenonderzoek op www.tricals.org. Zodra er informatie is over een toekomstige geneesmiddelstudie worden de geregistreerde patiënten geïnformeerd.

Hoe meer mensen met ALS, PLS en PSMA zich registreren hoe sneller en beter geneesmiddelenstudies kunnen worden opgezet.

Al bijna 650 patiënten geregistreerd

In 2014 ging TRICALS in Nederland live en daarna in steeds meer Europese landen. Inmiddels doen 10 ALS centra in 7 landen mee en dit aantal groeit voortdurend. TRICALS is inmiddels beschikbaar voor patiënten in o.a. België, Ierland, Italië, Zwitserland en Frankrijk. Meer dan 650 patiënten zijn op dit moment aangemeld bij TRICALS (www.tricals.org). Deze patiënten worden  tijdig geïnformeerd over nieuw geneesmiddelenonderzoek, zodat zij grotere mogelijkheid hebben om deel te nemen aan trials ter behandeling van ALS. De Europese ALS centra willen de komende jaren binnen TRICALS als Europees trial netwerk nog meer gezamenlijk ALS medicijnonderzoek starten.

Welke data wordt er gebruikt?

Patiënten die zich aanmelden voor TRICALS worden gevraagd om zowel medische gegevens (bijv. diagnose en medicatiegebruik) en een vragenlijst naar het functioneren (ALSFRS-R) in te vullen. De ALSFRS-R is een meetinstrument om de klachten en lichamelijke conditie van een patiënt in kaart te brengen. Voor het verbeteren van patiëntgebonden onderzoek en toekomstige medicijnstudies gebruiken we zowel de ALSFRS-R scores als de medische gegevens.

Patiënten delen hun gegevens

Patiënten die zich aanmelden voor TRICALS worden gevraagd om zowel medische gegevens (bijv. diagnose en medicatiegebruik) in te vullen. Patiënten worden gevraagd om eens in de drie maanden de vragenlijst ALS-FRS-R in te vullen. De ALSFRS-R is een meetinstrument om de klachten en lichamelijke conditie van een patiënt in kaart te brengen. Het herhaaldelijk meten van de ALSFRS-R geeft ons inzicht hoe ALS zich ontwikkelt over de tijd en welke factoren mogelijk van invloed zijn.  Dit maakt het mogelijk om het ziekteverloop in te schatten, nog voor hun deelname aan een trial. Daarnaast zijn groepen patiënten met een vergelijkbaar ziekteverloop te onderscheiden. Zo zijn er patiënten die als eerste klachten bij het spreken en slikken hadden of patiënten waarbij de symptomen begonnen met uitval in armen of benen. Deze gegevens zijn belangrijk om te bepalen of en wanneer een medicijn effectief is tegen ALS. Voor het verbeteren van patiëntgebonden onderzoek en toekomstige medicijnstudies gebruiken we zowel de ALSFRS-R scores als de medische gegevens. Lees ons recente nieuwsbericht over de belangrijke bijdrage die patiënten hiermee leveren aan wetenschappelijk onderzoek naar ALS.

Privacy

De privacy van patiënten wordt gegarandeerd na aanmelding bij TRICALS. Bedrijven kunnen, na aanmelding bij TRICALS, geanonimiseerde overzichten krijgen van het aantal patiënten per land die geïnteresseerd zijn in medicijnonderzoek. Bedrijven krijgen echter nooit inzicht in persoonsgegevens.

Deelname trial via ALS Centrum

Patiënten krijgen bericht als ze mogelijk aan de criteria van een trial voldoen. Zij worden dan uitgenodigd voor een bezoek aan het ALS centrum. Daar zal worden uitgezocht of de patiënt daadwerkelijk aan de trial mee kan doen. In Nederland is dit het ALS Centrum Nederland in het UMC Utrecht.

Meer informatie

Lees voor meer informatie het bericht over de lancering van TRICALS of klik op onderstaande links om de folder voor patiënten te openen.

Folder Tricals ALS Centrum Nederland

Folder TRICALS UZ Leuven

Updates

Mei 2017 was er een workshop uitkomstmaten voor zorgverleners van alle Europese TRICALS centra. De workshop werd gehouden in Ljubljana Slovenië. De neurologen, onderzoeksverpleegkundigen en onderzoeksmedewerkers waren voorbereid door het volgen van e-cursussen over de verschillende uitkomsten, zoals de ALS-FRS-R, longvolumemetingen, spierkrachtmetingen en staging. Lees het nieuwsbericht hierover.

Update december 2017: Update TRICALS – Europese samenwerking in ALS medicijnonderzoek

Update mei 2016: TRICALS workshop outcome measures in ALS – Milaan

Update maart 2016: Data van patiënten helpt voor beter medicijnonderzoek

Update maart 2016: Blog Leonard van den Berg over TRICALS: Meer experimenteel onderzoek voor ALS

Update februari 2016: Overleg over Europees trials consortium TRICALS

Update december 2015: Patiënten delen hun data op TRICALS

Drs. Evelijn Zeijdner
  • projectcoördinator, UMC Utrecht

Ik coördineer project MinE, een wereldwijd onderzoek naar de genetische oorzaak van ALS, en TRICALS, het platform voor meer geneesmiddelenonderzoek voor ALS

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.