Veldnorm Chronische beademing

Laatst bijgewerkt op 24 juni 2019

De Veldnorm Chronische beademing bevat alle afspraken rondom beademingszorg met als doel om de kwaliteit van de zorg rondom de beademing te verbeteren en de samenwerking van alle zorgverleners betrokken bij de beademing te optimaliseren. 

Bij ALS-patiënten kan er de mogelijkheid zijn van beademing als de ademhalingsspieren uitvallen. De zorg rondom de beademing is complex door een combinatie van een kwetsbare patiëntengroep die veel zorg nodig hebben, het gebruik van geavanceerde technologie en een groot aantal zorgverleners die (tijdelijk) betrokken zijn bij het verlenen van de zorg. Afstemming binnen de zorgketen is daarom belangrijk.

De Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA) heeft in overleg met alle partijen deze Veldnorm Chronische beademing opgesteld en begin 2012 uitgebracht. Het uitgangspunt van de veldnorm is het bieden van veilige zorg.

Doel van de Veldnorm

De veldnorm heeft tot doel de zorg rond de chronisch beademde patiënt te optimaliseren zodat er een effectieve en veilige behandeling kan plaatsvinden. Dit kan worden bereikt door tijdige en accurate doorverwijzing en diagnostiek, tijdig en adequaat onderzoek en instelling op chronische beademing, een op de individuele patiënt afgestemde begeleiding en een optimaal georganiseerd zorgnetwerk.

Doelgroep

De veldnorm is bedoeld voor alle zorgverleners en zorgorganisaties die permanent of tijdelijk bij de behandeling en begeleiding van patiënten met chronische beademing zijn betrokken. Ook voor patiënten met chronische beademing biedt deze veldnorm relevante informatie.

Rapport-Veldnorm-Chronische-beademing-def

Veldnorm Chronische beademing

Meer informatie

Lees meer informatie van ALS Centrum Nederland over:

Of ga naar de website van de VSCA (Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning), het centrale aanspreekpunt, vraagbaak en informatieverschaffer voor chronisch beademden, mantelzorgers, vrijwilligers, hulpverleners, verzekeraars en beleidsmakers.

Drs. Esther Kruitwagen
  • Coordinator voor implementatie innovatie in zorgnetwerk, ALS zorgnetwerk nederland en ALS zorg team, UMC Utrecht

Ik ben revalidatiearts in het ALS behandelteam van het UMC Utrecht en doe onderzoek naar kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van patiënten.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.