Wat doet de psycholoog?

Laatst bijgewerkt op 24 september 2020

De psycholoog in het ALS behandelteam houdt zich bezig met de diagnostiek van psychologische klachten bij patiënten met ALS, PSMA en PLS. Dit is belangrijk voor het ALS behandelteam en andere zorgverleners om de beste zorg voor de patiënt te kunnen leveren. 

Diagnostiek

De psycholoog brengt de psychologische klachten van de patiënt als gevolg van ALS, PSMA of PLS in kaart. De psycholoog heeft hiervoor een intake gesprek met de patiënt en neemt testen af. Hij/ zij kijkt dan of de patiënt lijdt aan een angststoornis, depressie, stagnerende verwerkingsproblematiek en/of veranderingen in denken en gedrag. De psycholoog brengt ook de persoonlijke factoren in kaart die van invloed zijn op het functioneren van de patiënt. Hierbij gaat het onder andere om persoonlijkheidskenmerken, de manier waarop de patiënt met ALS, PSMA of PLS omgaat en de gedachtes die de patiënt heeft over ALS, PSMA, of PLS.

Behandeling

De behandeling van de psycholoog kan zich richten op de volgende aspecten:

  • Sommige patiënten hebben stemmingsproblemen als gevolg van ALS. De psycholoog kan deze problemen begeleiden en/of behandelen.
  • De psycholoog kan patiënten begeleiden in het omgaan met de gevolgen van de aandoening en het aanleren van gezondheidsgedrag dat nodig is voor het omgaan met ALS.

Begeleiden naasten

Daarnaast kijkt de psycholoog naar het welbevinden van de belangrijkste naasten). De naaste vervult een belangrijk aandeel in de verzorging van de patiënt met ALS, PSMA of PLS. Het is belangrijk dat de naaste hiervoor voldoende is toegerust en in staat is om dit vol te houden. De psycholoog kan begeleiden in het omgaan met de patiënt. In het geval er bij de patiënt veranderingen in denken of gedrag  zijn, kan de psycholoog hierbij begeleiden. Als de naaste stemmingsproblemen heeft dan kan de psycholoog dit ook behandelen.

Coaching behandelteam

De psycholoog coacht zo nodig het behandelteam bij het omgaan met psychosociale problemen van patiënten. Samen met de psycholoog kan het ALS-behandelteam de benaderingswijze kiezen die het beste aansluit bij de mogelijkheden van de patiënt. Als er sprake is van ernstige veranderingen in denken en gedrag of Frontotemporale Dementie (FTD ) dan kan het ALS behandelteam ook andere samenwerkende zorgverleners hierover informeren.

Joke Hoekstra
  • psycholoog, UMC Utrecht

Ik ben klinisch psycholoog in het ALS behandelteam van het UMC Utrecht.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.