Wat doet een neuroloog?

Laatst bijgewerkt op 14 februari 2019

Een neuroloog is een medisch specialist die zich vooral bezig houdt met ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Hij/zij onderzoekt de klachten, stelt de diagnose ALS en bespreekt deze met de patiënt.

Diagnostisch proces

De neuroloog op het ALS Centrum (UMC Utrecht of AMC) onderzoekt of er sprake is van ALS, PSMA, PLS of van een andere aandoening die de klachten veroorzaakt. De neuroloog is verantwoordelijk voor een efficiënt verloop van het diagnostisch proces.

Diagnose gesprek

Daarna is het de taak van de neuroloog om in een diagnosegesprek de diagnose in alle rust met de patiënt en diens familie te bespreken. De neuroloog informeert de huisarts en de eventuele verwijzer zo spoedig mogelijk na het gesprek over de diagnose. Bij het tweede gesprek, meestal één of twee weken na de diagnose, gaat de neuroloog in op vragen en bespreekt eventuele deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Controles en afstemming

De rol van de neuroloog na het stellen van de diagnose is vooral ondersteunend naar de andere hulpverleners. Dit betreft zowel de neuroloog in het ALS Centrum als de neuroloog die de verwijzing heeft gedaan. Patiënten kunnen behoefte hebben aan regelmatige controles bij de neuroloog omdat ze geïnformeerd willen worden over nieuwe ontwikkelingen en eventuele nieuwe symptomen willen bespreken. Vaak gebeurt het echter dat de patiënt controle-afspraken heeft bij de revalidatiearts en de neuroloog alleen indien nodig geconsulteerd wordt. De neuroloog is, naast de revalidatiearts, aanspreekpunt voor vragen van huisartsen.

Verwijzing

Patiënten met een verdenking op ALS, PSMA, PLS of een gerelateerde aandoening kunnen door hun huisarts of neuroloog voor een diagnosedag of second opinion worden doorverwezen naar het ALS Centrum Nederland.

Zakboek ALS

Vind meer informatie in het Zakboek ALS, het hulpmiddel bij het stellen van de diagnose en de begeleiding van mensen met ALS in de dagelijkse praktijk.

Prof. dr. Jan Veldink
  • neuroloog en hoogleraar human neurogenetics, UMC Utrecht

Ik zie wekelijks patiënten die verdacht worden van ALS, PLS of PSMA en die voor een definitieve diagnose worden doorverwezen. Binnen het onderzoek richt ik mij vooral op de neurogenetica: het vinden van genen die ten grondslag liggen aan neurologische aandoeningen, in het bijzonder ALS.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.