Werk en ALS: Voorbeeld medische verklaring

Laatst bijgewerkt op 21 maart 2018

Een goed contact tussen de revalidatiearts van het ALS behandelteam en de bedrijfsarts is belangrijk.

De begeleiding van het ALS behandelteam is gericht op behoud van kwaliteit van leven, ondanks de beperkingen. Voor veel mensen met ALS is het belangrijk om zo lang mogelijk te blijven werken. Dit geeft hen sociale contacten, dagbesteding, het gevoel nog te kunnen bijdragen, etc. Uit onderzoek is bekend dat mensen met ALS zo lang mogelijk kunnen blijven werken, mits er waar mogelijk een proactief beleid gevoerd wordt ten aanzien van werkomstandigheden (ritme, werkplek, uren). De revalidatiearts kan hieraan bijdragen, onder andere door communicatie met de bedrijfsarts.

Voorbeeld van een medische verklaring van de revalidatiearts aan de bedrijfsarts:

Medische verklaring ALS_werk

Drs. Esther Kruitwagen
  • Coordinator voor implementatie innovatie in zorgnetwerk, ALS zorgnetwerk nederland en ALS zorg team, UMC Utrecht

Ik ben revalidatiearts in het ALS behandelteam van het UMC Utrecht en doe onderzoek naar kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van patiënten.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.