Keurmerk voor goede ALS-behandelteams

Gepubliceerd op 17 oktober 2018

Behandeling, advies over voeding en emotionele of sociale ondersteuning; ALS-behandelteams spelen een belangrijke rol om de ziekte voor patiënten en naasten dragelijker helpen te maken. Om de kwaliteit van de verschillende teams te waarborgen zijn er kwaliteitscriteria opgesteld.

Het ALS Centrum Nederland heeft onlangs de kwaliteit van de verschillende ALS-teams onderzocht, in samenwerking met Spierziekten Nederland, ALS Patients Connected en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). In het onderzoek werden twee vragenlijsten gebruikt. Eén daarvan was voor elk van de 42 teams, over hoe zij de zorg organiseerden. De andere vragenlijst was voor de zorggebruikers.

In totaal hebben 505 mensen met ALS, PLS en PSMA gereageerd. Het gemiddelde eindcijfer? Een 8,1. Indien er opmerkingen waren, gingen deze vaak over de ondersteuning bij de aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen.

Verbeterpunten opsporen

Het doel was ook om eventuele verbeterpunten op te sporen en aan te pakken, zodat de ALS-zorg overal in Nederland op een hoog niveau komt. 34 ALS behandelteams voldoen aan strikte kwaliteitseisen en krijgen een positieve beoordeling van patiënten. Zes teams gaan aan de slag met hun verbeterpunten: onder andere zorgen voor meer initiatief vanuit de zorgverleners en het maken van een afspraak vergemakkelijken. Deze teams hopen volgend jaar alsnog het keurmerk Erkend Centrum te ontvangen. Van twee teams is onzeker of ze aan de vereisten kunnen voldoen.

Keurmerk ALS Zorgnetwerk – Erkend Centrum

De 34 teams die aan de eisen voldeden, hebben het keurmerk ALS Zorgnetwerk – Erkend Centrum. U vindt ze op in het overzicht van het ALS Zorgnetwerk en in de Zorgwijzer van Spierziekten Nederland. Controleer daar of uw behandelteam tot het ALS-zorgnetwerk behoort.