Kwaliteitscriteria ALS behandelteams

Gepubliceerd op 25 april 2016

De Vereniging van RevalidatieArtsen (VRA) heeft de kwaliteitscriteria voor ALS behandelteams binnen revalidatie afdelingen/centra deze week officieel erkend. De criteria zijn opgesteld door de werkgroep neuromusculaire ziekten van de VRA (Ned. Vereniging van Revalidatieartsen) in samenwerking met het ALS Centrum en Spierziekten Nederland en hebben als doel om de zorg en behandeling te verbeteren. 

Waarom kwaliteitscriteria?

In de criteria is vastgelegd aan welke kwaliteitseisen een erkend ALS behandelteam moet voldoen. Die criteria hebben bijvoorbeeld betrekking op de deskundigheid, ervaring en kennis van de teamleden en op hoe de zorg is georganiseerd. Een van de criteria is bijv. dat de patiënt een vast aanspreekpunt heeft binnen de revalidatiegeneeskundige zorg die
goed bereikbaar is voor vragen van de patiënt en/of zijn/haar naasten.

De patiënt heeft een vast aanspreekpunt binnen de revalidatiegeneeskundige zorg die goed bereikbaar is voor vragen van de patiënt en/of zijn/haar naasten.

Aan de hand van de criteria kan een revalidatiearts vaststellen of zijn team naar behoren functioneert, of dat er nog punten verbeterd moeten worden. De criteria zijn opgesteld met het doel in de praktijk de behandeling verder te verbeteren. Dat betekent dat revalidatieteams aangesproken kunnen worden op hun functioneren, dat ze zullen moeten zorgen dat alle hulpverleners binnnen het team de juiste scholing en ervaring hebben en er een goede en intensieve afstemming is met andere zorgverleners, zoals thuiszorg, huisarts en eerstelijns fysiotherapeut.

Lees meer