Laatste meting FACTS-2-ALS trial afgerond

Gepubliceerd op 9 februari 2016

Op 4 februari 2016 vond de laatste meting van de FACTS-2-ALS studie plaats. Deze studie moet antwoord geven op de vraag of een conditietraining positieve effecten heeft op het activiteitenniveau en de kwaliteit van leven bij patiënten met ALS. De FACTS-2-ALS studie is opgezet door het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, bestaande uit het UMC Utrecht Hersencentrum en revalidatiecentrum De Hoogstraat.

Spierzwakte door ALS kan resulteren in het vermijden van fysieke activiteiten bij mensen met ALS, waardoor de spierzwakte verder kan toenemen en de algehele conditie vermindert. De effecten van fysieke training op de kwaliteit van leven waren nog niet systematisch onderzocht. Daarom was er noodzaak tot een adequaat gecontroleerd onderzoek naar de effectiviteit van een trainingsprogramma bij mensen met ALS.

Participerende centra zijn UMC Utrecht, Radboudumc Nijmegen, AMC Amsterdam, UMCG Groningen en Revalidatiecentrum Roessingh in Enschede. Totaal zijn er 56 patiënten geïncludeerd, 30 patiënten werden geloot in de controlegroep en 26 in de trainingsgroep. Deelnemers aan de trainingsgroep kregen een conditietraining aangeboden. In een periode van 4 maanden trainden zij 2x in de week thuis 30 min. op een hometrainer en volgden zij 1x in de week een circuittraining in een revalidatiecentrum of ziekenhuis onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Patiënten werden 4x gemeten gedurende het onderzoek; voor en na de training en 3 en 6 maanden na de training (follow-up). De meting bestond uit vragenlijsten en fysieke tests. De data wordt op dit moment geanalyseerd. De resultaten worden medio 2016 verwacht en zullen bekend worden gemaakt op als-centrum.nl.

De FACTS-2-ALS studie wordt uitgevoerd door revalidatiearts en promovenda Annerieke van Groenestijn onder begeleiding van dr. Carin Schöder, hoofdonderzoeker en GZ-psycholoog, Prof. dr. Anne Visser-Meily, hoogleraar revalidatiegeneeskunde en Prof. dr. Leonard van den Berg, hoogleraar neurologie en coördinator ALS Centrum Nederland.

De Facts-2-ALS studie is onderdeel van de FACTS-2-NMD studie, gefinancierd door onder andere ZorgOnderzoek Nederland (ZonMW).

facts2ALS