Leerdoelen ALS Congres 2017

Op het ALS Congres 2017 wisselen alle zorgverleners betrokken bij de zorg voor mensen met ALS, PSMA en PLS kennis en ervaringen uit. Zoals de multidisciplinaire ALS behandelteams onder leiding van de revalidatieartsen, neurologen, thuiszorgteams, huisartsen, eerstelijns paramedici en centra voor thuisbeademing (CTB’s). In de ochtend zijn plenaire lezingen. In de middag zijn er twee workshoprondes en een rondetafeldiscussie. Tijdens de lunchpauze kunnen deelnemers een kijkje nemen bij posterpresentaties. ALS behandelteams en thuiszorgorganisaties zijn uitgenodigd om een voorstel voor een poster in te dienen om op deze manier een voorbeeld van goede zorg of een onderzoek te presenteren.

Leerdoelen:

 1. De deelnemer heeft inzicht in de zorgketen bij ALS in Nederland en kent de noodzaak voor afstemming tussen de ALS behandelteams, thuiszorg, huisartsen en andere zorgverleners.
 2. De deelnemer weet dat de multidisciplinaire ALS behandelteams een centrale rol hebben in de behandeling van mensen met ALS, PLS en PSMA en kent de aangescherpte kwaliteitscriteria voor ALS behandelteams (VRA geautoriseerd)
 3. De deelnemer weet dat de ALS richtlijnen voor fysiotherapie, ergotherapie en logopedie worden herzien.
 4. De deelnemer weet dat bij ongeveer 10% van de patiënten de ALS erfelijk is, waarbij kinderen 50% kans hebben om drager te zijn en een verhoogd risico op ALS te hebben.
 5. De deelnemer weet dat een genetische test (op een mutatie op C9orf72) voor alle ALS-patiënten en familieleden mogelijk is.
 6. De deelnemer weet dat het ALS behandelteam regelmatig de longfunctie/ ademspierzwakte van patiënten met ALS en PSMA monitort volgens richtlijn fysiotherapie bij ALS, zodat de mogelijkheid tot beademing (en/ of plaatsing van een voedingssonde) tijdig met de patiënt kan worden besproken.
 7. De deelnemer kent de valkuilen bij chronische beademing bij ALS-patiënten.
 8. De deelnemer heeft besef van vereisten voor gedeelde besluitvorming bij beslissingen over hulpmiddelen, woningaanpassing, voedingssonde en beademing.
 9. De deelnemer weet dat conditietraining voor de meeste ALS-patiënten te zwaar is.
 10. De deelnemer weet dat eHealth kan worden ingezet in de begeleiding van ALS behandelteams.
 11. De deelnemer weet dat het ALS Centrum onderzoek doet naar risicofactoren voor ALS, waaronder blootstelling aan schadelijke stoffen.
 12. De deelnemer weet dat op het ALS Centrum geneesmiddelenonderzoek naar ALS plaatsvindt.
 13. De deelnemer weet dat er bij ALS ontwikkelingen zijn richting precision medicine.
 14. De deelnemer kent het predictiemodel voor het verloop van ALS, waarmee een individuele prognose aan ALS-patiënten gegeven zou kunnen worden en heeft besef van de gevolgen hiervan in de begeleiding van patiënten.
 15. De deelnemer weet dat er bij 30 tot 50% van de ALS-patiënten sprake is van (lichte) cognitieve en/of gedragsmatige symptomen, zoals initiatiefverlies, gebrek aan (ziekte-)inzicht en verminderde empathie.
 16. De deelnemer weet het ALS kennisplatform op de ALS Centrum website te vinden, inclusief de richtlijnen.