Naar verbeterde zorg voor mensen met ALS

Gepubliceerd op 17 februari 2015

De revalidatieartsen van de ALS behandelteams hebben in samenwerking met Spierziekten Nederland en ALS Centrum Nederland de kwaliteitscriteria aangescherpt voor de zorg aan patiënten met ALS, PLS en PSMA.

De kwaliteit van de zorgverlening aan mensen met ALS, PLS en PSMA wordt sterk bepaald door de behandeling en begeleiding die zij krijgen vanuit de ALS behandelteams. Deze teams zijn gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten met ALS, PLS en PSMA en zijn gevestigd in revalidatiecentra en revalidatie afdelingen van ziekenhuizen.

De ALS behandelteams bieden multidisciplinaire zorg waarbij er aandacht is voor alle symptomen van ALS, zoals beperkte mobiliteit, spasticiteit, slikproblemen en ademhalingsproblemen. De revalidatiearts coördineert de zorg. Vanwege de progressiviteit van ALS is het belangrijk dat disciplines als diëtetiek, logopedie, ergotherapie, fysiotherapie en maatschappelijk werk betrokken zijn bij de behandeling.

Er zijn op dit moment ruim veertig ALS behandelteams in Nederland. Patiënten bezoeken zo’n viermaal per jaar dit team en waar nodig wordt de behandeling en begeleiding in de thuissituatie gegeven.

De zorg voor ALS, PLS en PSMA vereist specialisatie.

De aangescherpte kwaliteitscriteria betekenen vooral dat de naleving van de richtlijnen voor de zorg voor ALS meer wordt benadrukt en dat de ALS behandelteams minstens 15 patiënten met ALS, PLS en PSMA in behandeling moeten hebben. Deze criteria zijn onderschreven door de revalidatieartsen van de ALS behandelteams, verenigd in de werkgroep neuromusculaire ziekten van de Vereniging Revalidatieartsen.

Lees meer over de kwaliteitscriteria