Nieuw regionaal zorgnetwerk Haaglanden rond mensen met ALS, PSMA en PLS

Gepubliceerd op 5 februari 2020

In de regio Haaglanden, Delfland en het Westland is een regionaal zorgnetwerk voor behandelaren van mensen met ALS, PSMA en PLS opgezet. Het ‘ALS netwerk Haaglanden’ verbindt zorgverleners in de regio.

Het netwerk is opgezet vanuit de wens om de expertise van het ALS Centrum Nederland en de diverse ALS-teams meer uit te dragen naar de eerstelijnszorg, thuiszorg en verpleeghuizen. Het zorgnetwerk bestaat uit:

  • de ALS behandelteams van Basalt Den Haag
  • Eerstelijns fysiotherapeuten
  • Eerstelijns ergotherapeuten
  • Eerstelijns logopedisten
  • Huisartsen
  • Specialisten ouderengeneeskunde
  • Verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties

De inmiddels meer dan 30 deelnemers van het netwerk komen twee keer per jaar samen om expertise uit te wisselen. Ook is er scholingsmateriaal ontwikkeld en is er een samenwerking gezocht met het Centrum voor Thuisbeademing en een MDL-verpleegkundige (maag-darm-lever). Daarnaast is er een consultatiespreekuur en is er een e-mail adres voor specifieke vragen. Het is voor het eerst dat een ALS-behandelteam een regionaal zorgnetwerk heeft opgericht. Het format voor het opzetten van het netwerk is beschikbaar voor andere ALS-behandelteams. Hiervoor kan contact worden opgenomen met het ALS netwerk Haaglanden. Graag verzoeken wij om nieuwe initiatieven voor regionale zorgnetwerken bij Michael van der Linde te melden via info@als-centrum.nl. De oprichting van het ALS netwerk Haaglanden wordt gesubsidieerd door Stichting ALS Nederland en Stichting ALS Westland.