Nieuw TRICALS patiënten platform voor medicijnonderzoek

Gepubliceerd op 8 mei 2020

TRICALS, een grootschalig internationaal onderzoeksnetwerk, heeft als doel om de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor ALS, PSMA en PLS te versnellen. Om dit doel sneller te bereiken en internationale samenwerkingen te versterken, is er een nieuw patiënten platform gelanceerd. Deze is te vinden via de TRICALS website.

Unieke internationale samenwerking
ALS, PSMA en PLS zijn complexe aandoeningen en elke patiënt is verschillend. Het is daarom onwaarschijnlijk dat één onderzoeker, of één land een oplossing gaat vinden. Top ALS-onderzoekers, patiëntenverenigingen en ALS stichtingen uit 14 landen hebben daarom met TRICALS de handen ineen geslagen. Door op zo’n grote schaal nauw samen te werken en onderzoeken op elkaar af te stemmen kunnen we medicijnonderzoek drastisch verbeteren en versnellen.

Samen met patiënten
Mensen met ALS, PSMA en PLS spelen in het onderzoek naar nieuwe behandelingen een sleutelrol, want de oplossing voor ALS, PSMA en PLS ligt in alle mensen die leven met deze ziekten. Samen kunnen we nog sneller een oplossing vinden voor ALS en meer onderzoeken naar Nederland halen om nieuwe medicijnen te vinden. Op dit moment komt echter maar 5% van alle patiënten in aanmerking om mee te doen aan medicijnstudies. TRICALS heeft daarom als doel om medicijnonderzoek voor alle mensen met ALS, PSMA en PLS toegankelijk te maken.

Inschrijven
Deelname van patiënten aan het onderzoek van TRICALS is essentieel en dringend nodig om nieuwe en betere behandelingen te ontwikkelen. Mensen met ALS, PSMA en PLS kunnen bijdragen aan het onderzoek van TRICALS door zich in te schrijven op het patiënten platform. Wanneer je bent ingeschreven, word je op de hoogte worden gehouden van nieuwe en lopende medicijnstudies waar je mogelijk aan mee kunt doen. Ook als er nog geen medicijnstudies zijn waar je aan mee kan doen, kun je een belangrijke bijdrage leveren. Iedereen in het nieuwe patiëntenregister ontvangt elke drie maanden een vragenlijst per e-mail. Door deze vragenlijsten goed bij te houden, geeft u al belangrijke informatie die helpt om bijvoorbeeld medicijnstudies nog sneller te laten verlopen en minder patienten bloot te stellen aan nepmedicijnen (placebo).