Nieuwe cursus voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Gepubliceerd op 8 januari 2021

Huisartsen en specialisten oudergeneeskunde komen tijdens hun loopbaan vaak maar een paar keer met het ziektebeeld ALS in aanraking. De complexiteit van het ziektebeeld en het hoge tempo waarin problemen en de beslismomenten bij een ALS-patiënt elkaar opvolgen kan de patiënt, de familie en de zorgverleners overvallen. Om huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde beter te informeren over het ziektebeeld en alle klinische aspecten eromheen ontwikkelde e-Wise in samenwerking met het ALS Centrum een cursus ALS voor deze doelgroepen.

De gevolgen voor mensen met ALS zijn ernstig en zijn vaak ook van invloed op de naaste omgeving van de patiënt. Veel ALS-patiënten zijn relatief jong. Een partner, jonge kinderen, het gevoel plots uit het volle leven te zijn weggerukt: allemaal factoren die de verwerking en acceptatie zeer moeilijk maken en die een grote impact hebben, ook op het zorg- en behandelteam.

Van de huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde wordt verwacht dat deze oog en oor hebben voor deze complexe zorgvragen vanuit een gedegen kennis van dit ziektebeeld. Al deze aspecten komen daarom terug in de online cursussen. De cursussen zijn te volgen via het e-learning platform van e-Wise.

Lees hier meer over de cursus voor huisartsen

Lees hier meer over de cursus voor specialisten ouderengeneeskunde