Nieuwe internationale samenwerkingen in de MEASURE studie

Gepubliceerd op 18 februari 2020

De MEASURE studie onderzoekt het effect van de stofwisseling op het beloop van de ziektebeelden ALS, PSMA en PLS en breidt zich internationaal steeds verder uit. Naast de ALS centra in Australië en Utrecht, hoopt ook het ALS Centrum in Londen binnenkort deze studie te kunnen starten.

Daarnaast gaat het ALS Centrum Nederland samen met deze twee ALS centra een medicijnstudie starten. Dit medicijn heeft als doel om de stofwisseling te verlagen bij mensen die een verhoogde stofwisseling blijken te hebben. Er wordt in eerste instantie gekeken naar de veiligheid van dit medicijn. Daarna wordt er gekeken naar het effect van dit medicijn op de overleving. Wanneer duidelijk wordt wanneer deze medicijnstudie start, zullen we dit op de website bekend maken.

De MEASURE studie

De MEASURE studie is een wetenschappelijk onderzoek dat kijkt naar de invloed van de stofwisseling op het ziektebeloop van ALS, PSMA en PLS. Uit een eerdere studie in Australië is gebleken dat ongeveer 60% van de mensen met ALS een verhoogde stofwisseling heeft (hypermetabolisme). Deze verhoogde stofwisseling leidt tot een slechtere overleving.

Met de studie wilt het ALS Centrum in Utrecht onderzoeken:

  • waar deze verhoogde stofwisseling vandaan komt
  • of dit bij zowel ALS, PSMA en PLS voorkomt
  • wat het effect is van een verhoogde stofwisseling op de overleving

Mogelijk dat een verhoogde stofwisseling verband houdt met gewichtsverlies. Uit een onderzoek van het ALS Centrum – dat binnenkort gepubliceerd wordt – blijkt namelijk dat gewichtsverlies een ongunstig effect heeft op de overleving bij mensen met ALS.

Aan het onderzoek doen mensen met ALS, PSMA en PLS mee. Daarnaast kunnen mensen die drager zijn van bepaalde genetische afwijkingen (mutaties) die ALS kunnen veroorzaken meedoen. Ook kunnen familieleden (bloedverwanten) meedoen van families waar ALS in voorkomt.

Aan de MEASURE-studie, die gefinancierd wordt door Stichting ALS Nederland, kunnen nog steeds mensen meedoen. Voor meer informatie, klik hier.