Nog geen duidelijkheid over vaccinatie ALS, PSMA en PLS

Gepubliceerd op 16 maart 2021

Op dit moment werkt het RIVM aan een plan voor de vaccinatie van de medische hoog-risico doelgroepen. Mensen met ALS, PSMA en PLS vallen ook onder deze groep. De praktische voorbereiding voor de vaccinatie van deze groep is een omvangrijk en ingewikkeld proces. Het RIVM heeft laten weten zo snel mogelijk uitsluitsel te geven over wie er precies uitgenodigd gaan worden, door wie, welk vaccin en waar de vaccinaties gaan plaatsvinden.

We begrijpen heel goed dat deze onduidelijke situatie veel vragen en onrust oproept, en dat snelheid en duidelijkheid gewenst zijn. Zodra wij weten welke groepen patiënten uitgenodigd worden, zullen we dat laten weten. Tot die tijd is het niet zinvol om hierover met ons of met uw arts te bellen, omdat er geen aanvullende informatie beschikbaar is.

Kijk voor de laatste informatie over de vaccinatie van hoog-risicogroepen op de website van het RIVM of op de website van Spierziekten Centrum Nederland