Onderzoek naar experimentele behandeling met penicilline en hydrocortison bij ALS in voorbereiding

Gepubliceerd op 12 september 2017

Het ALS Centrum is bezig met voorbereidingen om het effect te onderzoeken van een behandeling bij ALS-patiënten waarbij penicilline wordt gecombineerd met hydrocortison. Dit gebeurt naar aanleiding van een experimentele behandeling elders.

Er zijn wisselende signalen over de ervaringen met deze experimentele behandeling. Het is op dit moment niet duidelijk of er een placebo-effect is, een kortdurend oppeppend effect van hydrocortison, of dat er een daadwerkelijk effect is op ALS. Daarom is zorgvuldig onderzoek naar de werkzaamheid nodig.

Het ALS Centrum heeft één doel: het vinden van een oplossing voor ALS. Berichten over een mogelijk positief effect van deze behandeling neemt het ALS Centrum dan ook zeer serieus. Daarom zet het ALS Centrum een onderzoek op om het effect van de middelen op het verloop van ALS te onderzoeken. In de afgelopen maanden is er in afstemming met stichting ALS Nederland en ALS Patiënts Connected een subsidieaanvraag gedaan en een studieprotocol geschreven.

Het onderzoek  is nu in afwachting van goedkeuring van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC). De resultaten van deze trial moeten duidelijkheid geven over de effecten van penicilline en hydrocortison bij ALS. Tot die tijd volgen we als ALS Centrum de werkwijze zoals geformuleerd in het statement van de Nederlandse Vereniging van Neurologie.

Bekijk ook de laatste stand van zaken van het medicijnonderzoek naar penicilline en hydrocortison bij ALS.