Onderzoek naar slaap en het risico op ALS

Gepubliceerd op 17 augustus 2015

Het ALS Centrum is een onderzoek gestart naar slaapstoornissen en het risico op ALS. Patiënten en controlepersonen die deelnemen aan de Prospectieve ALS studie Nederland (PAN-studie), hebben afgelopen maand mogelijk de vragenlijst ‘Slaapgedrag & Slaapstoornissen’ ontvangen.

Slaap

Slaap vormt een belangrijk deel van ons bestaan; in ons leven zullen wij ongeveer een derde van de tijd slapend doorbrengen, wat neerkomt op gemiddeld zo’n 27 jaar. Dit doet het vermoeden rijzen dat slaap op een bepaalde manier belangrijk moet zijn, al hebben neurowetenschappers tot nu toe niet exact kunnen achterhalen wat het nut van slaap is en welke effecten het in de hersenen sorteert. De effecten van chronisch slaaptekort zijn echter wel bekend, en omvatten onder andere een verhoogde impulsiviteit, angststoornissen, concentratiestoornissen en een verminderd vermogen tot het maken van goede beslissingen.

Slaapstoornissen en het risico op ALS

Slaapstoornissen, zoals in- en doorslaapstoornissen, het restless legs syndroom en het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS), komen veel voor en kunnen deel uitmaken van neurologische aandoeningen. Het is echter niet bekend of het hebben van een slaapstoornis of andere stelselmatige verstoring van de slaap het risico op een neurologische aandoening, zoals ALS, vergroot. Dit gemis in kennis over ALS is dan ook de reden dat het ALS Centrum dit nu onderzoekt. Jeroen Bos, geneeskundestudent aan de Universiteit Utrecht en stagiair bij het ALS Centrum, en Anne Visser, arts-onderzoeker bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht, willen met een vragenlijst het slaapgedrag en de aanwezigheid van slaapstoornissen in kaart brengen bij zowel ALS-patiënten als controlepersonen die recent of in het verleden hebben deelgenomen aan de PAN-studie.

Het ALS Centrum heeft veel ingevulde vragenlijsten retour ontvangen. We zijn enorm dankbaar voor het grote aantal reacties!

Zodra er meer bekend is over de resultaten van dit onderzoek, zullen we dit bekend maken via www.als-centrum.nl. Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden van onze resultaten en activiteiten? Meld u aan voor de nieuwsbrief van ALS Centrum Nederland.

PAN-studie

De PAN-studie (Prospectieve ALS studie Nederland) is een grootschalig onderzoek naar de risicofactoren voor ALS. Dit onderzoek loopt door totdat de oorzaak van ALS is gevonden.

Onderzoekers denken dat het ontstaan van ALS een interactie is tussen genetische aanleg en blootstelling aan bepaalde omgevingsfactoren. Om dit goed te kunnen onderzoeken zijn gegevens van zoveel mogelijk patiënten nodig voor onderzoek. Het ALS Centrum vraagt daarom alle mensen met ALS, PLS en PSMA om mee te doen aan dit wetenschappelijke onderzoek. Voor dit onderzoek vullen patiënten vragenlijsten in en er wordt bloed afgenomen.

Bent u ALS, PLS of PSMA-patiënt en heeft u de vragenlijsten nog niet ingevuld of heeft u nog geen bloed afgestaan voor ALS onderzoek? Meld u dan nu aan voor het ALS onderzoek of bel Hermieneke Vergunst, onderzoeksassistent van het ALS Centrum Nederland op 088-7555887.

Meer informatie