Onderzoeksproject PSMA

Gepubliceerd op 11 november 2015

Het UMC Utrecht Hersencentrum en ALS Centrum Nederland zijn een onderzoek gestart naar de zeldzame spier/zenuwziekte Progressieve spinale musculaire atrofie (PSMA). Er zijn honderd tot tweehonderd mensen met PSMA in Nederland. Dit ‘Project PSMA’ wordt gefinancierd door Stichting ALS Nederland.

PSMA is een aandoening van motorische zenuwcellen en valt, net als ALS, in het spectrum van ‘motor neuron disorders’ (MND). Het beloop van PSMA Lijkt in veel gevallen op dat van ALS, maar in een specifieke groep patiënten is het beloop gunstiger. Verschillen in beloop kunnen wijzen op verschillende oorzaken van PSMA. Door meer te weten te komen over deze oorzaken kunnen de onderzoekers kijken of het stellen van de diagnose en de behandeling in de toekomst kan worden verbeterd.

Hiervoor kijken de onderzoekers onder andere of er in het bloed van PSMA-patiënten tekenen zijn van ontstekingsreacties veroorzaakt door het afweersysteem. Ook wordt het mechanisme van ontsteking, en de wijze waarop er door ontsteking schade ontstaat aan zenuwcellen verder in kaart gebracht met behulp van motorische zenuwcellen die gekweekt zijn uit tot stamcellen omgebouwde huidcellen van PSMA-patiënten.

Bent u PSMA-patiënt? Meld u aan voor de NMZ Biobank en doe mee aan het wetenschappelijke onderzoek naar het verloop en de oorzaak van PSMA. Door mee te doen aan de NMZ Biobank komen uw gegevens in de PSMA-database voor dit project PSMA.

Lees meer over Project PSMA