Overleg over Europees trials consortium TRICALS

Gepubliceerd op 28 februari 2016

Vrijdag 19 februari kwamen de hoofdonderzoekers van de grote Europese ALS Centra bijeen op Schiphol om de vorming van een Europees trials consortium te bespreken.

De centra willen samen een netwerk van ALS Centra vormen om internationaal wetenschappelijk geneesmiddelenonderzoek (trials) op te zetten en om meer trials van de farmaceutische industrie aan te trekken. Dit Europese netwerk wil de efficiency van trials verbeteren. Op dit moment functioneert TRICALS als consortium waar patiënten van verschillende Europese landen zich kunnen registreren voor deelname aan medicijnonderzoek. Binnen TRICALS werken Nederland, België, Ierland, Italië, Frankrijk en Zwitserland samen.

Andere landen, zoals Zweden en Spanje, sluiten zich nu ook bij TRICALS aan. In het overleg is besproken dat ook grote landen met een landelijk trials consortium, zoals het Verenigd Koninkrijk, bij TRICALS kunnen aansluiten door data te delen en door samen studies op te zetten. De landen hebben zichzelf ten doel gesteld om dit proces de komende jaren voor Europa te gaan stroomlijnen om veel meer patiënten de kans te geven om aan een trial mee te doen.

De grote ALS Centra van Europa willen meer medicijnonderzoek en efficiënter medicijnonderzoek om de zoektocht naar behandelingen voor ALS te versnellen.

ALS zorg in Europa is goed georganiseerd

Prof. Leonard van den Berg: “Door ons duidelijk te profileren als Europees trials consortium willen we meer trials van farmaceuten naar Europa halen. En daar is reden toe. Want de Europese ALS zorg is goed georganiseerd. Europese ALS centra hebben de afgelopen jaren voor verschillende trials in korte tijd veel patiënten geïncludeerd. Ook willen we actiever meedenken in de opzet van trials, zodat onze expertise en ervaring optimaal wordt benut voor het beste medicijnonderzoek. En we willen zelf internationale trials opzetten om potentiële geneesmiddelen te testen die voor farmaceuten minder interessant zijn, maar waarvoor op basis van wetenschappelijk onderzoek een hypothese is dat deze zouden kunnen werken. Tenslotte trainen wij onze artsen en onderzoeksverpleegkundigen om op dezelfde manier metingen af te nemen, zoals spierkracht en longfunctie. Dat zorgt voor de meest betrouwbare gegevens voor de trials.”

TRICALS als Europees trials consortium

In het overleg werd overeengekomen dat TRICALS kan uitbreiden tot Europees trials consortium onder ENCALS, het European Network to Cure ALS. TRICALS kan grote geneesmiddelenonderzoeken realiseren en uitvoeren om de weg naar effectieve behandelingen voor ALS te versnellen.