Overleg over internationaal ALS onderzoek op UMC Utrecht

Gepubliceerd op 2 september 2015

Van 2 tot 5 september verwelkomt het UMC Utrecht Hersencentrum meer dan vijftig ALS onderzoekers uit negen landen voor een internationale meting over ALS.

De voortgang van verschillende Europese samenwerkingsprojecten in ALS onderzoek wordt besproken. Doel van deze projecten is om door middel van Europese afstemming in onderzoek zo snel mogelijk effectieve behandelingen voor de zenuw/spierziekte ALS te vinden.

SONY DSC

Groepsfoto internationaal overleg over ALS onderzoek (JPND projecten en EuroMOTOR)

Het verzamelen van gegevens van ALS-patiënten en gezonde controlepersonen gaat in heel Europa op dezelfde manier dankzij de gezamenlijke protocollen die in de Europese samenwerkingsprojecten zijn ontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat alle data goed vergelijkbaar zijn. Onderzoekers kunnen daardoor van elkaars geanonimiseerde data gebruik maken en analyses doen op grote groepen patiënten.

 Door samen op te trekken versnellen we het onderzoek naar ALS.

Prof. Leonard van den Berg, coördinator ALS Centrum Nederland en projectleider van EuroMOTOR, een van de grootste internationale ALS projecten: “Tot nu toe is ALS gezien als een homogene ziekte. De nu lopende projecten hanteren een nieuwe aanpak. Onderzoekers proberen nu subgroepen ALS-patiënten te identificeren van patiënten met een zelfde ziekteverloop of ziektebeeld door zoveel mogelijk data te verzamelen.”

kaartjeSOPHIA

Deelnemende landen aan project SOPHIA

Programma

Op het programma van de meeting staan de afstemming in het onderzoek naar omgevingsfactoren verkregen door afname van vragenlijsten bij patiënten, besproken door Prof. Adriano Chio uit Turijn, Italië. De bespreking van de analyse van genetische risicofactoren wordt geleid door Prof. Jan Veldink van het UMC Utrecht Hersencentrum. Hij is expert op het gebied van human neurogenetics. Door de data over omgevingsfactoren en genetische risicofactoren te combineren, bestuderen de onderzoekers hoe deze factoren samenwerken en ALS veroorzaken. Uiteindelijk moet de projecten leiden tot de ontdekking van nieuwe farmaceutische aanknopingspunten voor de ontwikkeling van behandelingen voor ALS.

De onderzoekers sluiten het overleg af met een duik in de Amsterdamse grachten op de vierde Amsterdam City Swim voor ALS.

Financiering

Projecten die worden besproken op de meeting zijn SOPHIA, STRENGTH, ALS-CarE and NEEDS in ALS. Deze worden gefinancierd vanuit het EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND). Ook Euro-MOTOR staat op de agenda. Dit project wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie via het Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013, Health Cooperation Programme).

EuroMOTOR FP7 plaatje

Infrastructuur voor dataverzameling

Het ALS Centrum Nederland is coördinator van de projecten SOPHIA en EuroMOTOR. Leonard van den Berg: “Dankzij onze afstemming het project SOPHIA wordt er nu in heel Europa en wereldwijd op dezelfde manier onderzoek gedaan naar ALS. Deze protocollen zijn heel belangrijk voor betrouwbaar onderzoek. De onderzoekers verzamelen een grote hoeveelheid data van ALS-patiënten in de deelnemende Europese landen. Dankzij de infrastructuur van Euro-MOTOR kunnen de grote datasets met omgevingsfactoren gemakkelijk verzameld worden.”

EuroMOTOR logo

Labonderzoek

Het project EuroMOTOR is een samenwerkingsproject tussen 15 Europese ALS centra om samen sneller voortgang te boeken in het wetenschappelijke onderzoek naar ALS. Het project EuroMOTOR kijkt behalve naar omgeving en DNA, ook in labonderzoek naar processen in de motorische zenuwcellen. Wat gaat er bij ALS mis in deze cellen? Het project richt zich onder andere op eiwitten, RNA en metabolen. Euro-MOTOR heeft als doel nieuwe processen te ontdekken die betrokken zijn bij het ziekteproces of zelfs aan de basis van de ziekte ALS liggen. Als we meer begrijpen van wat er bij ALS misgaat in de motorische zenuwcellen, dan kunnen we gericht op zoek naar nieuwe behandelingsmogelijkheden.

Meer informatie

Lees onze webartikelen over deze internationale ALS onderzoeksprojecten: